Khấu trừ thuế GTGT và thủ tục khấu trừ thuế đầu vào

Khấu trừ thuế GTGT và thủ tục khấu trừ thuế đầu vào

Khấu trừ thuế GTGT và thủ tục khấu trừ thuế đầu vào được áp dụng đối với các loại thuế hiện nay. Theo đó chủ thể sẽ không trực tiếp đi nộp thuế, mà số tiền thuế sẽ được trừ vào các khoản chi phí mua hàng hoặc thu nhập của họ. Hãy cùng công ty dịch vụ kế toán bePro.vn...