Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2021 so với năm 2014

Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2021 so với năm 2014

Luật Doanh nghiệp mới nhất năm 2021 được ban hành ngày, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới. Tạo thuận lợi cho DN trong giai đoạn gia nhập thị trường nói...