Đơn phương chấm dứt hợp đồng dành cho người lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng dành cho người lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng dành cho người lao động không cần phải báo trước. Tuy nhiên, việc chấm dứt HĐLĐ này phải đảm bảo tuân thủ những quy định của Pháp luật. Tại Bộ Luật lao động được ban hành ngày 20/11/2019. Hãy cùng dịch vụ kế toán trọn gói bePro.vn tìm hiểu...