Biên bản bàn giao tài sản và các loại tài sản có thể bàn giao

Biên bản bàn giao tài sản và các loại tài sản có thể bàn giao

Biên bản bàn giao tài sản và các loại tài sản có thể bàn giao là vấn đề được nhiều người quan tâm. Vì đây là một trong những giấy tờ quan trọng thường xuyên được sử dụng trong đời sống. Cùng dịch vụ kế toán trọn gói bePro.vn tìm hiểu khái niệm, mẫu chuẩn và lưu ý khi...
Mẫu giấy ủy quyền cá nhân và một số trường hợp đặc biệt 

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân và một số trường hợp đặc biệt 

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền. Văn bản chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc. Trong phạm vi quy định trong nội dung của giấy ủy quyền. Dưới đây là mẫu chuẩn và các trường hợp...