Đơn kiến nghị và khiếu nại dành cho tập thể, cá nhân cũng được nhiều người lao động quan tâm. Quyền khiếu nại, kiến nghị của công dân. Thẩm quyền, trình tự giải quyết khiếu nại, kiến nghị. Cụ thể ra sao hãy cùng dịch vụ kế toán bePro.vn tìm hiểu bài viết sau. 

 

Kiến nghị là gì?

Điều 2 Luật tiếp công dân 2013 giải thích về kiến nghị, phản ánh như sau:

Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin. Trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. Về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó.

Nhìn chung, hoạt động kiến nghị có ý nghĩa vô cùng quan trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Kiến nghị không chỉ giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhận quản lý đón nhận được thông tin hữu ích. Mà còn đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách trong các lĩnh vực.

 

Đơn kiến nghị và khiếu nại dành cho tập thể, cá nhân

Đơn kiến nghị và khiếu nại dành cho tập thể, cá nhân

 

 

Khi nào cần làm đơn kiến nghị?

Kiến nghị là việc cá nhân, tập thể cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng. Cùng những đề xuất giải pháp của cá nhân, tập thể mình với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. Về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó.

Khiếu nại là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục. Do Luật khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại. Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước. Của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. Hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật. Xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

 

Mẫu đơn đề nghị xem xét

Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị xem xét dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

……, ngày ….. tháng …… năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT

(Đối với Quyết định số……, ngày … tháng … năm… của………..)

Kính gửi: …….

Tên tôi là: …………. (trường hợp là tổ chức thì ghi tên đầy đủ tên của tổ chức)

Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: ……

Địa chỉ:…..

Điện thoại: …….. Mail: ….. Mã số thuế (nếu có): …

Là: …….. trong việc……

Lý do đề nghị xem xét: …….

Yêu cầu của người đề nghị: ……..

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:

1………

2……..

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Đơn kiến nghị và khiếu nại dành cho tập thể, cá nhân

Đơn khiếu nại dành cho tập thể, cá nhân

 

Lưu ý:

– Người làm đơn:

+ Nếu chủ thể là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó, địa chỉ nơi cư trú.

+ Nếu chủ thể làm đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức. Và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật, mã số thuế, trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

– Lý do viết đơn: Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét

– Ghi yêu cầu của người đề nghị

– Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản sao Bản án số…; 2. Bản sao Chứng minh nhân dân….3. Quyết định số… ngày……..).

– Ký tên:

+ Nếu là cá nhân phải ký tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn.

+ Nếu là cơ quan/tổ chức thì thủ trưởng ký tên và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

 

 

Mẫu đơn giải quyết vụ việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v:……

Kính gửi:……

Tên tôi là…

Sinh ngày:…

Nghề nghiệp:…

Số chứng minh nhân dân……… cấp ngày…… tại……

Thường trú tại…

Tôi muốn đề nghị sau: …

Rất mong cơ quan có thẩm quyền xem xét và giúp đỡ giải quyết đề nghị của tôi. Chân thành xin cảm ơn!

…, ngày….tháng…năm…..

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Đơn kiến nghị và khiếu nại dành cho tập thể, cá nhân

Đơn kiến nghị và khiếu nại dành cho tập thể, cá nhân

 

Mẫu đơn kiến nghị và khiếu nại tập thể có được chấp nhận không?

Bản chất: 

Quyền khiếu nại, quyền kiến nghị là quyền của công dân được ghi nhận trong Luật Khiếu nại, Luật tố cáo. Khiếu nại, kiến nghị có thể về một văn bản (Quyết định, Biên bản, Chỉ thị, Thông báo,….). Của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Khiếu nại, kiến nghị về hành vi hành chính của một đơn vị, một cá nhân. Nên đối tượng bị ảnh hưởng, đối tượng hướng tới của các văn bản có thể là cá nhân cũng có thể là tập thể, tổ chức hoặc cơ quan.

Vì vậy, hai đơn trên thể vẫn có thể được chấp nhận. Nếu những người làm đơn đó nêu ra và chứng minh được những kiến nghị đó là đúng với thực tế. Do đó, chỉ cần có căn cứ để chứng minh là đúng với thực tế. Khiếu nại, kiến nghị đúng với trình tự, thủ tục của Luật quy định. Thì những mẫu đơn này sẽ được chấp nhận.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là chia sẻ bePro.vn về đơn khiếu nại dành cho tập thể, cá nhân. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé. 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT