Công thức tính thuế TNCN cho từng trường hợp cụ thể

Công thức tính thuế TNCN cho từng trường hợp cụ thể

Công thức tính thuế TNCN cho từng trường hợp cụ thể ra sao. Theo quy định, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, không phân biệt cá nhân cư trú hay không. Đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, với mỗi trường hợp sẽ có cách tính khác nhau. Hãy cùng dịch vụ...
Quên mã số thuế cá nhân và cách tra cứu nhanh chóng nhất

Quên mã số thuế cá nhân và cách tra cứu nhanh chóng nhất

Quên mã số thuế cá nhân là vấn đề thường xuyên gặp phải của người lao động. Tuy nhiên mỗi người chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất, sẽ không được cấp lại. Trường hợp người nộp thuế không nhớ mã số thuế thì phải tra cứu ra sao. Hãy cùng công ty dịch vụ kế toán...