Thông tư 45/2013/TT-BTC đưa ra các quy định quản lý và cách tính khấu hao tài sản cố định. Vậy cụ thể các cách tính khấu hao được áp dụng trong các doanh nghiệp như thế nào? Nội dung bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những phương pháp trích khấu hao tài sản cố định một cách chi tiết nhất.

Cách tính khấu hao khấu hao đường thẳng

Phương pháp khấu hao đường thẳng là cách tính khấu hao TSCD.  được nhiều người sử dụng nhất. Cụ thể nội dung của phương pháp này là:

TS cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của TS cố định

= Nguyên giá của tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

Các trường hợp đặc biệt:

Nếu thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi. Thì doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của TS cố định. Bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu hao xác định lại. Hoặc thời gian trích khấu hao còn lại. Được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký. Trừ thời gian đã trích khấu hao của TS cố định.

Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản cố định. Được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định. Và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.

                     Các cách tính khấu hao TSCD

Cách tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Mức trích khấu hao TS theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như:

Xác định thời gian khấu hao của TS. Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao tài sản. Theo quy định tại Thông tư số /2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xác định mức trích khấu hao năm của TS cố định trong các năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng năm của TS cố định

= Giá trị còn lại của tài sản cố định X

Tỷ lệ khấu hao nhanh

 

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu khao nhanh (%)

= Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng X

Hệ số điều chỉnh

 

Tỷ lệ khấu hao TS cố định theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%)

= 1

X 100

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

 

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của tài sản quy định tại bảng dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của TS cố định

Hệ số điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm ( t £ 4 năm)

1,5

Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t £ 6 năm)

2,0

Trên 6 năm (t > 6 năm)

2,5

 

                    Các cách tính khấu hao tài sản cố định

Lưu ý:

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên. Bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại. Và số năm sử dụng còn lại của TS cố định. Thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của TS cố định chia cho số năm sử dụng còn lại.

Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

 

Cách tính khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

 

TS cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:

Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của TS cố định. Doanh nghiệp xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TS cố định. Gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp. Xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của TS cố định.

 

Xác định mức trích khấu hao trong tháng của TS cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trong tháng của TS cố định

=

Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng

X

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

 

                  Các cách tính khấu hao tài sản cố định

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

=

Nguyên giá của tài sản cố định

Sản lượng theo công suất thiết kế

 

Mức trích khấu hao năm của tài TS cố định bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm. Hoặc tính theo công thức sau:

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định

=

Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm

X

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

 

Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi. Doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản này.

 

Kết luận:

Vừa rồi là những chia sẻ về các cách tính khấu hao dành cho các TS đã được cố định. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn và doanh nghiệp. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ liên quan đến kế toán. Hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ kế toán bePro.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ, tư vấn tận tình, miễn phí cho bạn.

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT