Công văn đề nghị thanh toán chính là văn bản pháp lý gửi đến bên chậm thanh toán để thúc giục tiến trình thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận trước đó của đôi bên. Cùng tìm hiểu về công văn đề nghị thanh toán và giấy đề nghị thanh toán trong bài viết sau!

công văn đề nghị thanh toán 02

Cập nhật công văn đề nghị thanh toán mới nhất

Công văn đề nghị, yêu cầu thanh toán mới nhất

Việc thanh toán tiền trễ hẹn trong các giao dịch kinh doanh là điều bắt gặp khá nhiều của các doanh nghiệp. Vì là đối tác với nhau nên các bên có thể soạn mẫu công văn đề nghị thanh toán mang tính chất nhắc nhở lịch thanh toán đến hẹn và cũng là một văn bản pháp lý quan trọng chứng minh rằng một bên đang vi phạm nghĩa vụ hợp đồng khi xảy ra các tranh chấp tại tòa án.

Các giao dịch thanh toán là các giao dịch phổ biến và thường xuyên nhất trong hoạt động kinh doanh việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cũng là một trong những điều thường gặp trong các giao dịch. Căn cứ vào tính chất, mức độ quan trọng, việc thông báo công nợ và yêu cầu thanh toán là vấn đề hết sức cấp thiết và quan trọng về mặt pháp lý.

Xem thêm: Chuyển giá là gì? Các hình thức chuyển giá phổ biến hiện nay

Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán chính là loại giấy tờ sử dụng khi cá nhân yêu cầu và đề nghị các cơ quan, tổ chức thanh toán tiền khi đã chi nhưng hiện tại chưa được thanh toán hoặc tạm ứng. Mẫu giấy đề nghị thanh toán được các doanh nghiệp thực hiện theo và ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2015 của bộ trưởng Bộ tài chính. Trong đó có hướng dẫn thực hiện viết những giấy thanh toán nhanh chóng và chuẩn xác theo quy định của pháp luật nhà nước hiện hành. Trong trường hợp chưa thể thanh toán có thể sử dụng giấy đề nghị tạm ứng để có thể thanh toán trước một phần.

Mục đích của mẫu giấy đề nghị thanh toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán này được sử dụng trong các trường hợp đã chi nhưng chưa được tiến hành giải quyết về các thủ tục thanh toán hoặc chưa được nhận các khoản tạm ứng để có thể tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ. Từ đó sẽ cần có những thủ tục làm căn cứ ghi chép vào trong sổ kế toán.

Bên cạnh đó kế toán có thể sử dựng những mẫu giấy chứng nhận này làm căn cứ chứng minh những khoản chi tiêu trong hoạt động của công ty hoặc đơn vị mình.

Vì vậy các mẫu giấy tờ thanh toán vô cùng cần thiết với hoạt động công ty, làm cơ sở và những điều kiện đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng của công ty.

Một người muốn tìm việc làm kế toán thành công thì cần phải tìm hiểu thông tin về giấy đề nghị thanh toán, đây là một trong những điều hết sức cần thiết. Do đó hãy nắm bắt những thông tin này để chủ động trong quá trình tìm việc.

công văn đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán

Quy trình thực hiện mẫu giấy đề nghị thanh toán

Để có thể viết được một mẫu giấy đề nghị thanh toán đúng chuẩn theo quy định của pháp luật thì cần phải thực hiện những quy trình đơn giản sau:

 • Bước 1: Người có nhu cầu thanh toán thực hiện làm giấy đề nghị thanh toán.
 • Bước 2: Thủ trưởng xét duyệt quyết định thanh toán.
 • Bước 3: Thủ trưởng sẽ xét duyệt quyết định thanh toán.
 • Bước 4: Kế toán sẽ lập phiếu chi.
 • Bước 5: Kế toán trưởng sẽ xét duyệt những giấy tờ do kế toán ghi chép.
 • Bước 6: Thủ trưởng sẽ xét duyệt phê duyệt những chi tiêu được ghi chép.
 • Bước 7: Thủ quỹ chi tiền khi được lệnh ban hành của cấp trên.

Yêu cầu thực hiện giấy đề nghị thanh toán

Cần một số yêu cầu cơ bản khi thực hiện giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán cần ghi rõ đơn vị (cơ quan, tổ chức) đang công tác và địa chỉ, dựa theo mẫu nào, được ban hành theo thông tư của Bộ tài chính. 

Giấy tờ cần ghi rõ thời gian (ngày tháng năm cụ thể), gửi đến ai, trình bày họ tên người đề nghị thanh toán, bộ phận hoặc địa chỉ công tác, nội dung thanh toán và số tiền cần thanh toán.

Giấy này cũng cần phải có chữ ký của những người liên quan bao gồm người đề nghị, kế toán trưởng và người duyệt trước khi nhận tiền tại thủ quỹ. Đây là một mẫu khá đơn giản và bạn chỉ cần điền rõ ràng vào các nội dung đã cho sẵn.

công văn đề nghị thanh toán 01

Yêu cầu thực hiện giấy đề nghị thanh toán

Tuân thủ theo mẫu

 • Góc bên trái của giấy đề nghị thanh toán này cần ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán cần phải viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc quỹ (Hoặc người xét duyệt chi).    
 • Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số tiền đề nghị thanh toán, viết bằng cả số và chữ.
 • Nội dung thanh toán cần được ghi rõ.
 • Giấy đề nghị thanh toán phải cần ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.
 • Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao thì người mua hàng hoặc chi tiêu sẽ có nhiệm vụ lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc quỹ duyệt chi. Căn cứ quyết định từ giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Vừa rồi là những giới thiệu cơ bản về công văn đề nghị thanh toán và giấy đề nghị thanh toán. Doanh nghiệp cần nắm rõ để có thể thực hiện suôn sẻ và đầy đủ các quy trình làm việc liên quan.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT