Trong công ty, không phải lúc nào giám đốc cũng có mặt để thực hiện tất cả những quyền hạn được quy định trong quy chế công ty. Do đó mà giám đốc phải làm giấy ủy quyền cho những chức danh khác thay mặt mình quyết định những vấn định khẩn cấp tránh gây thiệt hại cho cong ty. Cùng tìm hiểu mẫu giấy ủy quyền của giám đốc trong bài viết dưới đây!

mẫu giấy ủy quyền của giám đốc 01

Cập nhật mẫu giấy ủy quyền của giám đốc mới nhất

Ủy quyền là gì? Giấy ủy quyền là gì?

Ủy quyền chính là hình thái miêu tả sự chấp nhận giữa hai bên tham gia vào một giao dịch. Theo đó tại giao dịch này, bên được ủy quyền sẽ phải có nghĩa vụ trước Pháp luật thực hiện nhân danh cho bên ủy quyền. Đồng thời thì sẽ phải có những nghĩa vụ trước luật pháp để thực hiện nhân danh cho bên ủy quyền. Đồng thời thì bên ủy quyền cũng phải có nghĩa vụ phải trả thù loa như đã thỏa thuận ban đầu. 

Giấy ủy quyền chính là một văn bản pháp lý mà trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc là một trong những loại chứng từ quan trọng giúp xác định tính pháp lý của các văn bản không do người đại diện theo pháp luật ký kết. 

Người được ủy quyền của giám đốc sẽ có nghĩa vụ là người đại diện đứng tên và thực hiện các giao dịch thay cho giám đốc. Tuy nhiên thì trên luật pháp, người được ủy quyền cũng như người ủy quyền. Đều phải tuân theo rất nhiều quy định, nghị định và điều lệnh được ban hành nhằm tránh tình trạng thao túng và tiêu cực.

mẫu giấy ủy quyền của giám đốc

Ủy quyền là gì? Giấy ủy quyền là gì?

Lưu ý khi sử dụng giấy ủy quyền của giám đốc ký thay trên hóa đơn

Việc ký thay trên các hóa đơn là vấn đề cần sự cẩn trọng, do đó nếu được giám đốc ủy quyền thực hiện nghĩa vụ thay mặt ký những hóa đơn này thì bạn cần phải tuân thủ một số lưu ý.

Theo đó cần lập đúng giấy ủy quyền của giám đốc để ký thay trên hóa đơn theo chuẩn mẫu hiện hành được ban hành bởi Bộ luật Việt Nam. 

Căn cứ

  • Căn cứ vào bộ luật Dân Sự Việt Nam hiện hành.
  • Căn cứ vào chức năng cũng như quyền hạn của Giám đốc công ty.

Người ủy quyền

Tại mục người ủy quyền cần phải nêu thật rõ họ tên đầy đủ, chứng minh nhân dân, chức vụ và một số các thông tin liên lạc khác.

Người nhận ủy quyền

Cũng như người ủy quyền, thông tin về người nhận ủy quyền cần được rõ ràng, chính xác và đầy đủ.

mẫu giấy ủy quyền của giám đốc 02

Lưu ý khi sử dụng giấy ủy quyền của giám đốc

Nội dung ủy quyền đầy đủ như sau

Điều 1: Bên A ủy quyền cho bên B, cho phép thay mặt ký vào danh mục người bán hàng trên các hóa đơn khi xuất hàng hóa. Đồng thời bên B cũng cần có nghĩa vụ thực hiện đúng theo các thao tác và nhiệm vụ được bàn giao. Báo cáo kết quả sau khi đã hoàn thành.

Điều 2: Giấy ủy quyền này sẽ có hiệu lực

Điều 2: Giấy ủy quyền này sẽ có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có văn bản ủy quyền cho người mới.

Lưu ý

Chỉ có công việc có thể thực hiện và được phép thực hiện việc giao ủy quyền.

Những quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình ủy quyền do người được ủy quyền từ giao dịch dân sự phải do người đại diện xác lập.

Khi thực hiện vụ đại diện nhân danh, người được ủy quyền vì lợi ích của người khác mà thực hiện.

Những lưu ý vừa rồi nhằm khẳng định tính đúng đắn và quy cũ của việc ủy quyền của giám đốc để ký thay trên hóa đơn. Đồng thời nhằm hạn chế tối đa những rủi ro và thao túng sau này.

Vừa rồi là mẫu giấy ủy quyền của giám đốc tham khảo mà doanh nghiệp cần nắm rõ nếu có nhu cầu cần phải dùng đến. Ngoài ra nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp vấn đề khó khăn về chứng từ, quyết toán thuế, nghiệp vụ kế toán… hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán Bepro để được hỗ trợ nhanh nhất qua hotline 093.196.8383.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT