Hợp đồng lao động ngắn hạn hay còn gọi là hợp đồng lao động thời vụ với thời gian quy định thường dưới 12 tháng. Nhằm đảm bảo cho quyền lợi của người lao động thì doanh nghiệp sẽ phải ký kết hợp đồng với các điều khoản với lao động. Cùng tìm hiểu và tham khảo mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn dưới đây.

mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn 01

Cập nhật mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn chi tiết nhất

Các trường hợp ký kết hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng lao động ngắn hạn hay còn gọi là hợp đồng thời vụ là khái niệm được quy định trong Bộ luật lao động 2012, theo đó hợp đồng thời vụ là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Như vậy, hợp đồng thời vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa những người sử dụng lao động và người lao động về một công việc có tạm thời, không thường xuyên hoặc công việc xác định trong thời hạn 12 tháng.

Tuy nhiên có 3 trường hợp dù làm công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên nhưng vẫn có thể ký kết loại hợp đồng này. Cụ thể như:

  • Thay thế người đi làm nghĩa vụ quân sự.
  • Thay thế người nghỉ chế độ thai sản, tai nạn lao động hoặc ốm đau.
  • Thay thế người tạm thời nghỉ việc.

Ngoài các trường hợp trên thì nếu người sử dụng lao động cố tình giao kết hợp đồng lao động thời vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng, theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn

Cập nhật mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn chi tiết nhất

Nội dung hợp đồng lao động thời vụ tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

…………, ngày …… tháng …… năm 20……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …../HĐLĐ/20…

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:…………………………………………………………… Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Đại diện cho: Công ty ……

Địa chỉ:…………

Và một bên là Ông/Bà: ……………………………………………………………………..Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày ………. tháng …..… năm …….. tại……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………….

Số CMND: Cấp ngày ..…../……../……. tại Công an:………………………………………………………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Loại hợp đồng lao động: Thời vụ …………. tháng.

Từ ngày … tháng … năm ………… đến ngày … tháng … năm …………

Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………….

Chức danh chuyên môn: ………………………………………………………………………

Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………….

Công việc phải làm: …………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc

Thời giờ làm việc: 8h/ngày

Được doanh nghiệp cấp phát những dụng cụ làm việc bao gồm: Căn cứ theo công việc thực tế……….

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi

Phương tiện đi lại làm việc: …

Mức lương chính hoặc tiền công: …… đ/tháng (đã bao gồm …%BHXH, …%BHYT, …%BHTN).

Hình thức trả lương: ……………………………………………………………………………………..

Phụ cấp gồm: ………………………………………………………………………………………….

Được trả lương: vào các ngày …………………….

Tiền thưởng: [Theo tình hình tài chính của công ty]……………………………………………….

Chế độ nâng lương: [Tùy theo thể hiện công việc của từng người]…………………………….

Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): [Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày]……

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: [Người lao động tự đóng]………………………………

Chế độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………

Những thỏa thuận khác): ……………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ

Người lao động phải hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Người lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh các lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy lao động, an toàn lao động.

Bồi thường vi phạm và vật chất ………………………..

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

Người sử dụng lao động đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết bên trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo như hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể nếu có.

2. Quyền hạn

Điều hành người lao động hoàn thành các công việc theo hợp đồng như bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo như quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản chấm dứt hợp đồng

  • Chấm dứt hoạt động lao động thời vụ trong trường hợp hết hợp đồng.
  • Chấm dứt trước thời hạn hợp đồng.
  • Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Những vấn đề về lao động không được ghi trong hợp đồng lao động ngắn hạn này thì sẽ áp dụng quy định của thỏa ước tập thể. Trong trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động thời vụ được làm thành 2 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày … tháng … năm… Khi hai bên tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm ………..

                       NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                                                                         NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn 02

Cập nhật mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn chi tiết nhất

Vừa rồi là mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn cơ bản mà Bepro giới thiệu đến bạn. Đối với từng nghiệp vụ kế toán cụ thể, bạn có thể liên hệ đến hotline của chúng tôi để được giải đáp và hỗ trợ chi tiết nhất!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT