Hợp đồng giao khoán công nhân với một lao động hoặc một nhóm người lao động được xem là giải pháp được khá nhiều doanh nghiệp hiện nay lựa chọn. Do đó mà hợp đồng giao khoán nhân công luôn được những doanh nghiệp này quan tâm đến. 

hợp đồng giao khoán nhân công 01

Cập nhật nội dung hợp đồng giao khoán nhân công mới nhất

Hợp đồng giao khoán là gì?

Hợp đồng giao khoán chính là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm mục đích xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm và quyền lợi đôi bên. Đây cũng chính là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

Các dạng hợp đồng giao khoán nhân công

Doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán với từng người lao động

Với dạng này, kế toán của doanh nghiệp sẽ có nhiệm vụ theo dõi, chấm công, tính lương, thuế thu nhập cá nhân theo biểu toàn phần đối với từng người lao động.

Hồ sơ sẽ bao gồm:

 • Hợp đồng giao khoán nhân công
 • Hồ sơ lao động
 • Bảng chấm công
 • Bảng thanh toán tiền lương
 • Thực hiện đăng ký MST cho từng người lao động
 • Tính thuế TNCN: Theo biểu thuế toàn phần 10% trên thu nhập và không được giảm trừ.

Doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán với việc với một nhóm người lao động

Tại đây sẽ có một người đại diện của nhóm và được các cá nhân trong nhóm ủy quyền cho người đại diện này thực hiện các giao dịch  với doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ thực hiện ký kết hợp đồng giao khoán với từng cá nhân trong nhóm.

Người đại diện nhóm sẽ có trách nhiệm sau:

 • Theo dõi lao động trong nhóm và chấm công.
 • Tiến hành lập bảng thanh toán tiền lương theo số lương đã thỏa thuận trong hợp đồng giao khoán, cá nhân trong nhóm nhận lương thì phải ký nhận đầy đủ.
 • Nhận tiền lương theo bảng lương và cần trả lại cho từng cá nhân trong nhóm.
 • Gửi lại toàn bộ hồ sơ trên cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có cơ sở làm căn cứ tính và chi phí được trừ.
 • Tính thuế TNCN.

hợp đồng giao khoán nhân công

Các dạng hợp đồng giao khoán nhân công

Doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng giao khoán với một người đại diện

Theo đó người đại diện nhóm như một cá nhân kinh doanh và thường được sử dụng trong hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở.

Người đại diện này sẽ có trách nhiệm tìm kiếm lao động thực hiện các công việc trong hợp đồng giao khoán. Theo đó doanh nghiệp sẽ không cần đến danh sách những cá nhân lao động trong nhóm đó.

Các vấn đề liên quan đến hợp đồng giao khoán

Bảo hiểm xã hội

Hợp đồng giao khoán không phải là hợp đồng lao động nên bạn không cần phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định thì cá nhân giao kế của bản hợp đồng cần phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền công, tiền lương từ việc thực hiện những hợp đồng giao khoán đó.

Doanh nghiệp có nhiệm vụ khấu trừ các khoản thu nhập cá nhân của người nhận khoán và cấp cung cấp những giấy tờ, chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân đó. Trường hợp người nhận khoán ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thì doanh nghiệp hoặc công ty đó không phải cấp chứng từ khấu trừ.

Trường hợp doanh nghiệp thỏa thuận sẽ trả thay tiền thuế TNCN cho người lao động thì người lao động sẽ không bị trừ thuế TNCN, nhưng doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm tính và kê khai nộp khoản tiền thuế TNCN thay cho người lao động đó.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Để các khoản chi hợp đồng giao khoán nhân công được tính vào phần chi phí được khấu trừ thuế TNDN thì cần phải có các hồ sơ sau:

 • Hợp đồng giao khoán nhân công.
 • Biên bản thanh lý hợp đồng.
 • Bản sao chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người lao động.
 • Biên bản xác nhận công việc hoàn thành.
 • Bảng chấm công.
 • Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào mà không có hóa đơn
 • Chứng từ chi tiền.
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN hoặc chứng từ nộp thuế TNCN.

Cách ghi hợp đồng giao khoán

Đầu tiên, góc bên trái ngoài cùng cần ghi rõ địa chỉ, tên đơn vị cùng số của hợp đồng giao khoán. Cần ghi rõ những nội dung bao gồm họ tên, chức vụ hiện tại đại diện cho phòng, ban, bộ phận của hai bên giao nhận và giao khoán.

hợp đồng giao khoán nhân công 02

Cách ghi hợp đồng giao khoán

Phần 1: Điều khoản chung

 • Phương thức giao khoán: Cần ghi rõ ràng về các phương thức giao khoán cho người nhận khóa một cách chi tiết nhất.
 • Điều kiện thực hiện hợp đồng:2 bên thống nhất và chọn ngày bắt đầu, kết thúc để ghi vào bản hợp đồng.
 • Các điều khoản các (nếu có): Cần ghi rõ trong bản hợp đồng khi ký kết giữa hai bên.

Phần 2. Điều khoản cụ thể

Cả 2 bên cần thống nhất và ghi rõ những nội dung bao gồm các công việc khoán, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người giao khoán và nhận khoán.

Khi kết thúc hợp đồng, bạn cần phải chú ý có đủ phần mục chữ ký cả họ và tên của hai bên đại diện,  bên nhận khoán và bên giao khoán, kế toán trường và người lập bên giao khoán.

Vừa rồi là giới thiệu về hợp đồng giao khoán nhân công mà bạn cần tìm hiểu. Hy vọng bài viết của Bepro.vn sẽ có ích cho bạn và cả doanh nghiệp!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT