Công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những mô hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam. Cùng Bepro tìm hiểu về thêm về công ty trách nhiệm hữu hạn trong bài viết sau đây!

công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Lưu ý khi thành lập công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn viết tắt là công ty TNHH, đây là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo như quy định của Nhà nước tại điều 73 luật Doanh nghiệp 2014. Công ty TNHH được thành lập và tồn tại dưới những chủ thể sở hữu, chủ sở hữu của loại hình doanh nghiệp. Trách nhiệm hữu hạn sẽ bao gồm 2 thực thể pháp lý riêng bao gồm công ty chính là pháp nhân và chủ sở hữu công ty chính là thể nhân. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân bắt đầu từ ngày cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các công ty TNHH chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà cá nhân đóng góp vào cho doanh nghiệp đó. Chẳng hạn như khi có một cá nhân nào đó đăng ký vào công ty TNHH một số vốn điều lệ nhất định và bạn làm chủ công ty thì khi công ty làm ăn thua lỗ với số tiền nhỏ hơn số tiền đăng ký vốn điều lệ của bạn, bạn chỉ cần phải thanh toán số còn lại trong tổng số vốn điều lệ mà bạn đã đăng ký.

Trong trường hợp công ty có số nợ vượt mức số vốn điều lệ mà bạn đã đăng ký thì bạn sẽ chỉ phải thanh toán mức tối đa là số vốn mà bạn đã đăng ký. Đó là trường hợp với với công ty một thành viên, còn đối với công ty TNHH nhiều thành viên thì số nợ đó sẽ được chia theo phần góp lại để thành lập công ty.

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn 

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân

Dù là công ty TNHH một thành viên hay công ty TNHH hai thành viên trở lên thì đều có tư cách pháp nhân. Theo đó, công ty có tài sản độc lập, con dấu riêng, trụ sở riêng và có thể tự nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập mà không bị phụ thuộc vào tư cách của chủ sở hữu.

công ty trách nhiệm hữu hạn 01

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân

Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn 

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi mà số vốn đã được góp vào doanh nghiệp.

Đây là một ưu điểm lớn của công ty TNHH giống như với công ty cổ phần. Việc những thành viên góp vốn vào công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp, tách bạch tài sản cá nhân đảm bảo cho sự an toàn nhất định đối với những người tham gia kinh doanh.

Huy động vốn

Vì có tư cách pháp nhân nên công ty TNHH được huy động vốn thông qua hoạt động vay vốn, tín dụng từ các cá nhân, tổ chức, công ty TNHH cũng có quyền phát hành trái phiếu.

Ca hai loại hình công ty TNHH một thành viên lẫn công ty TNHH hai thành viên trở lên đều không được phép phát hành cổ phiếu. Công ty TNHH cũng không được phép phát hành nhiều loại chứng khoán dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc các dữ liệu điện tử phát hành như công ty cổ phần.

Về thành viên góp vốn

Thành viên góp vốn là người sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty.

Đối với công ty  TNHH một thành viên chỉ duy nhất có một thành viên góp vốn sẽ làm chủ hoàn toàn công ty. Nếu muốn thêm thành viên góp vốn thì công ty TNHH một thành viên phải chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Lưu ý khi thành lập công ty TNHH 

Khi thành lập công ty TNHH thì chúng ta cần lưu ý một số yếu tố như cách đặt tên, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh và trụ sở chính…

Về cách đặt tên công ty

Cấu trúc tên của công ty trách nhiệm hữu hạn: Công ty + trách nhiệm hữu hạn (hoặc TNHH) + tên riêng.

Theo đó, tên riêng cần phải đảm bảo là các ký tự trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu…

Vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ công ty phải là số vốn cam kết sẽ góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy phép doanh nghiệp hoặc một thời hạn nhỏ hơn quy định trong điều lệ.

Một số ngành nghề quy định vốn tối thiểu phải góp, còn hầu như đa số các ngành nghề kinh doanh khác của Việt nam đều không yêu cầu số vốn tối thiểu hay tối đa.

công ty trách nhiệm hữu hạn 02

Lưu ý khi thành lập công ty TNHH 

Ngành nghề kinh doanh

Khi tiến hành thành lập công ty nói chung và công ty TNHH nói riêng thì ngành nghề kinh doanh cần phải được đăng ký và áp dụng mã theo quy định. Một số ngành nghề bị cấm kinh doanh, một số ngành nghề cần phải có đủ điều kiện… các chủ doanh nghiệp cần phải lưu ý để có thể đáp ứng được các điều kiện theo quy định khi kinh doanh.

Vừa rồi là những giới thiệu về công ty trách nhiệm hữu hạn là gì và các thông tin có liên quan. Theo đó, để thành lập công ty TNHH bạn cần phải lưu ý kỹ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ đến công ty kế toán chuyên nghiệp Bepro.vn để được hỗ trợ chi tiết về các thông tin cần biết!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT