Mẫu phiếu nhập kho chuẩn theo thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho chuẩn theo thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho là biểu mẫu kế toán được Bộ Tài chính ban hành. Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC. Nhằm ghi nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho. Thanh toán tiền hàng, và kiểm tra trách nhiệm với người có...
Mẫu phiếu xuất kho 02-VT chuẩn theo thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho 02-VT chuẩn theo thông tư 200

Mẫu phiếu xuất kho là một chứng từ quan trọng được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi. Nhất là ở bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý. Được dùng để theo dõi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho. Dành cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị. Đồng thời làm căn cứ để theo...
Quy chế dân chủ ở cơ sở doanh nghiệp cần phải biết

Quy chế dân chủ ở cơ sở doanh nghiệp cần phải biết

Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động và doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế tại nơi làm việc. Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng...
Hợp đồng mua bán hàng hóa chuẩn trong thương mại

Hợp đồng mua bán hàng hóa chuẩn trong thương mại

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một trong những dạng hợp đồng phổ biến nhất. Được áp dụng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa thuộc mọi đối tượng khác nhau. Đều có thể xác lập dạng hợp đồng này để đảm bảo tính pháp lý. Tránh các tranh chấp có thể phát sinh về sau. Hãy...