Doanh thu chưa thực hiện và khách hàng trả trước là 2 khoản mục quan trọng rất dễ bị nhầm lẫn với nhau. Do đó cùng tìm hiểu về doanh thu chưa thực hiện là gì và cách phân biệt 2 khái niệm doanh thu chưa thực hiện và khách hàng trả trước trong bài viết sau!

doanh thu chưa thực hiện là gì 02

Doanh thu chưa thực hiện là gì? Phân biệt các khái niệm liên quan

Doanh thu chưa thực hiện là gì?

Doanh thu chưa thực hiện phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm doanh chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Doanh thu chưa thực hiện sẽ bao gồm doanh thu nhận trước như: 

  • Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một kỳ hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản. 
  • Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ.
  • Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, các khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong các chương trình khách hàng truyền thống….

Doanh thu chưa thực hiện phải tuân thủ 2 nguyên tắc:

  • Đã giao hàng cho người mua.
  • Người mua chấp nhận thanh toán.

Không hạch toán vào tài khoản này cho các khoản:

  • Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, dịch vụ…
  • Phần doanh thu chưa thu được của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ.

doanh thu chưa thực hiện là gì

Doanh thu chưa thực hiện là gì? Phân biệt các khái niệm liên quan

Khách hàng ứng trước

Khách hàng ứng trước là số tiền mà doanh nghiệp nhận trước cho số hàng hóa dịch vụ sẽ bán cho khách hàng trong tương lai. Khi đơn vị này nhận số tiền này thì hàng hóa dịch vụ chưa chuyển giao quyền sở hữu cho người mua, dịch vụ chưa hoàn thành chuyển giao nên chưa được ghi nhận doanh thu.

Do đó bản chất khách hàng ứng trước là một khoản phí mà doanh nghiệp phải trả. Trong tương lai nếu đơn vị này không bán hàng theo như thỏa thuận thì phải hoàn trả lại số tiền đã nhận trước của khách hàng. Theo hợp đồng, doanh nghiệp phải giao hàng hóa và thực hiện dịch vụ trong tương lai.

Phân biệt doanh thu chưa thực hiện với khách hàng ứng trước

Về bản chất thì khách hàng ứng trước và doanh thu chưa thực hiện đều là đối tượng kế toán thuộc nợ phải trả. Chúng thể hiện trách nhiệm phải thanh toán trong tương lai của đơn vị. Tuy nhiên thì việc phân biệt một số tiền nhận trước cho việc bán hàng hóa dịch vụ là doanh thu nhận trước hay khách hàng ứng trước sẽ rất dễ nhầm lẫn. Do đó cần có một cơ sở lý luận vững chắc liên quan đến 2 khái niệm này để người làm kế toán có thể ghi chép chính xác các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.

doanh thu chưa thực hiện là gì 01

Doanh thu chưa thực hiện là gì? Phân biệt các khái niệm liên quan

Theo đó khi ghi nhận doanh thu nhận trước với khách hàng ứng trước cần phải xem xét các điểm khác biệt sau:

Tại thời điểm ghi nhận giao dịch nhận tiền, nếu số tiền sẽ liên quan đến giao dịch đã tạo ra doanh thu nhưng một phần trong số đó doanh nghiệp chưa thực hiện được là doanh thu nhận trước. Giao dịch tạo ra doanh thu là giao dịch doanh nghiệp đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, sản phẩm bán cho khách hàng hoặc đã được hoàn thành dịch vụ và đã chuyển giao cho khách hàng.

Tại thời điểm ghi nhận giao dịch nhận tiền, nếu số tiền sẽ nhận có liên quan đến một giao dịch chưa tạo ra được doanh thu thì có nghĩa là chưa chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, chưa hoàn thành chuyển giao là đối tượng khách hàng ứng trước.

Kết luận

2 khái niệm này rất dễ nhầm lẫn, do đó bộ phận kế toán của doanh nghiệp cần chú ý và nắm bắt được rõ 2 khái niệm này. Nếu bạn đang là người sở hữu doanh nghiệp hay muốn đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận kế toán nhưng không am hiểu nhiều kế toán và các quy định có liên quan đến kế toán thì liên hệ Bepro.vn qua hotline 028.9999.6888 hoặc tìm hiểu chi tiết dịch vụ qua website https://bepro.vn//.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT