Hệ thống tài khoản kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp. Theo đó, dựa vào hệ thống tài khoản kế toán, doanh nghiệp sẽ dễ dàng theo dõi và phân bổ nguồn lực hợp lý. Cùng Bepro.vn tìm hiểu về HTTKKT trong bài viết sau đây!

hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán là phương tiện phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Mục đích của phương pháp này chính là phân loại đối tượng kế toán để thuận tiện theo dõi, phản ánh có hệ thống về một đối tượng kế toán.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh là các hoạt động có liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như mua hàng, bán hàng, thu tiền, chi tiền… Và một doanh nghiệp thường sử dụng rất nhiều tài khoản kế toán khác nhau, tạo nên một HTTKKT.

Hệ thống tài khoản kế toán chính là phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế và trình tự thời gian của doanh nghiệp. Tài khoản kế toán sẽ phản ánh và kiểm tra kiểm soát thường xuyên, liên tục và có hệ thống tình hình thu, chi, nhập xuất tiền, tài sản trong thi hành án, kết quả hoạt động thi hành án ở đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án.

Tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án gồm các tài khoản trong bảng cân đối tài khoản và các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản.

HTTKKT ở Việt Nam gồm có nhiều bảng hệ thống khác nhau tùy từng mục đích, loại hình. Nó dùng để phân loại các tài khoản từ 0-9, các định khoản kinh tế theo như trình tự, đơn vị này quy định thống nhất về các loại tài sản, ký hiệu, tên gọi của tài khoản kế toán.

hệ thống tài khoản kế toán 02

Các loại HTTKKT

HTTKKT theo quyết định 48

HTTKKT theo quyết định 48 mới nhất thì đây là ứng dụng HTTKKT của android, bạn có thể thực hiện tra cứu thông tin tài khoản kế toán theo hệ thống này. Theo đó HTTKKT theo quyết định 48 được bộ tài chính ban hành và áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

HTTKKT theo quyết định 15

HTTKKT doanh nghiệp theo quyết định 15 được cập nhật đầy đủ và chính xác, luôn cập nhật mới một cách chi tiết và đầy đủ cho bạn.

Hệ thống này bao gồm các tài khoản cấp 1, cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán cũng như tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán theo quy định trong chế độ này.

HTTKKT hành chính sự nghiệp

Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp được xây dựng dựa trên các nguyên tắc, bản chất và nội dung hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp có vận dụng nguyên tắc phân loại và mã hóa của HTTKKT doanh nghiệp và HTTKKT nhà nước.

HTTKKT ngân hàng (nghiệp vụ tín dụng)

Đây là hệ thống kế toán được áp dụng đối với các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động dựa theo Luật của các tổ chức tín dụng.

Các tổ chức này chỉ được mở và sử dụng các tài khoản được quy định trong HTTKKT khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động.

Lưu ý

Doanh nghiệp căn cứ vào HTTKKT của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo thông tư 200 để vận dụng và chi tiết hóa hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng điều này cũng phải phù hợp với nội dung, kế cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

Trường hợp doanh nghiệp cần phải bổ sung các tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của bộ tài chính trước khi thực hiện.

Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định về tài khoản cấp 2, cấp 3 tại danh mục HTTKKT doanh nghiệp có quy định tại phụ lục 1 – Thông tư 200 nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

hệ thống tài khoản kế toán 01

Ý nghĩa

Giúp giảm thời gian và công sức để tổng hợp lại số liệu khi cần biết trong một thời điểm nào đó.

Cho biết số liệu của đối tượng tại một thời điểm có giá trị bao nhiêu và sau một khoảng thời gian đối tượng đã tăng/giảm bao nhiêu.

Các tài khoản kế toán là công cụ để hệ thống hóa số liệu, đồng thời là nguồn số liệu cung cấp thông tin cho kế toán để lên được các chỉ tiêu có trong báo cáo.

Với những lợi ích như vậy, hệ thống tài khoản kế toán luôn được các doanh nghiệp chú trọng và tuân thủ các nguyên tắc căn bản khi lập hệ thống này cho doanh nghiệp của mình.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT