Kế toán đã và đang là lĩnh vực được nhiều người quan tâm. Bởi tầm quan trọng của nó đối với các đơn vị đang hoạt động. Kế toán được chia thành nhiều lĩnh vực: kế toán doanh nghiệp; kế toán ngân hàng; kế toán HCSN… Mỗi lĩnh vực kế toán sẽ có một đặc trưng riêng. Bài viết sau đây, bePro.vn sẽ chia sẻ về lĩnh vực kế toán hành chính sự nghiệp.

 

Khái niệm

 

Kế toán lĩnh vực hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước. Tại những đơn vị hành chính sự nghiệp (ví dụ trường học, bệnh viện, ủy ban,…). Là công cụ điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.

Với công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí. Tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý. Và sử dụng các loại vật tư, tải sản công. Tình hình chấp hành dự toán thu chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở đơn vị. Chính vì vậy kế toán không chỉ quan trọng đối với bản thân các đơn vị. Mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

Việc sắp xếp, bố trí, phân công công việc cho những người làm công tác kế toán trong từng đơn vị. Sao cho bộ máy kế toán cần phải phù hợp với quy mô hoạt động của từng đơn vị. Và yêu cầu quản lý của đơn vị rất quan trọng trong những Đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

                                  Kế toán hành chính sự nghiệp

Về đặc điểm

 

Do tính chất, đặc điểm hoạt động của các đơn vị này rất đa dạng, phức tạp, phạm vi rộng. Và chủ yếu chi cho hoạt động của các đơn vị này được trang trải thông qua nguồn kinh phí cấp phát của Nhà nước. Xuất phát từ đặc điểm nguồn kinh phí bảo đảm sự hoạt động theo chức năng của các đơn vị. Và yêu cầu tăng cường quản lý kinh tế tài chính của bản thân đơn vị, cơ quan chủ quản. Mà chế độ đào tạo kế toán viên này có những đặc điểm riêng.

Các khoản chi tiêu cho đơn vị chủ yếu là chi cho tiêu dùng. Vì vậy học kế toán tổng hợp phải đảm bảo chấp hành chế độ quản lý tài chính thật nghiêm ngặt. Kế toán phải căn cứ vào các tiêu chuẩn định mức. Để thực hiện các khoản chi tiêu nói chung và chi tiêu tiền mặt nói riêng.

Thông qua công tác kế toán để kiểm tra, giám sát các khoản chi tiêu. Và tiến hành phân tích các khoản chi sao cho đảm bảo nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

 

Về nhiệm vụ

 

Thu nhập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, tài trợ. Và tình hình sử dụng kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị.

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình thu, chi. Sử dụng các loại vật tư, tài sản công ở đơn vị, tình hình thu nộp ngân sách,…

Lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

 

                        Kế toán hành chính sự nghiệp

Về công việc

 

Phản ánh kịp thời hết gần như, xác thực, toàn diện mọi khoản vốn quỹ, kinh phí, tài sản. Và mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở doanh nghiệp. Tiêu chí kinh tế phản ánh phải hợp nhất với dự toán về nội dung và cách thức tính toán.

Số liệu trong báo các vốn đầu tư phải rõ ràng, dễ hiểu. Đảm bảo cho những nhà điều hành mạng đọc các thông tin nhu yếu về tình hình vốn đầu tư của công ty. Và phân loại đơn vị này. 

 

Phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp 

 

Có nhiều tiêu chí để phân loại các đơn vị này. Tuy nhiên, để phù hợp với việc hạch toán kế toán. Thì cách phân loại theo đặc trưng riêng của từng đơn vị là phổ biến nhất, bao gồm:

–  Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu:

Là các đơn vị HCSN có phát sinh các khoản thu bù đắp chi phí ngoài nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước. Ví dụ: bệnh viện có thu khoản viện phí, trường học có thu học phí,…

–  Đơn vị đơn thuần:

Là các đơn vị có nguồn thu chủ yếu là từ Ngân sách Nhà nước. Và dùng khoản thu đó để trang trải chi phí. Ví dụ: Sở tài chính, phòng ban các cấp Huyện, xã,…

–  Đơn vị SXKD:

Là các đơn vị có sử dụng kinh phí của NSNN. Nhưng có thực hiện thêm hoạt động SXKD nữa. Ví dụ: Trung tâm giống cây trồng vật nuôi của tỉnh, huyện,…

–  Đơn vị dự án:

Là các đơn vị có sử dụng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện các dự án mang tính chất xã hội. Ví dụ như: dự án tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên của trung tâm y tế,…

 

                     Kế toán hành chính sự nghiệp

Kết luận: 

Hệ thống chứng từ trong đơn vị HCSN đối với mỗi loại hình trên đều có đặc trưng riêng. Phù hợp với nguyên tắc hoạt động của các đơn vị đó. Nhưng vẫn đảm bảo theo quy định chung.

Vừa rồi là những chia sẻ đầy đủ nhất về lĩnh vực hành chính sự nghiệp. Nếu có thắc mắc và cần hỗ trợ về nghiệp vụ kế toán, quyết toán thuế, bạn có thể liên hệ đến Công ty dịch vụ kế toán Bepro.vn để được tư vấn chi tiết hơn nhé !

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT