Kế toán quản trị là khái niệm có thể còn xa lạ với nhiều người. Với việc kế toán ngày càng phát triển thì kế toán quản trị càng đóng vai trò quan trọng hơn rất nhiều. Vậy kế toán quản trị là gì? Nhiệm vụ và chức năng của kế toán quản trị là gì? Kế toán quản trị là gì 02

Kế toán quản trị là gì? Tìm hiểu chi tiết về kế toán quản trị

Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị hay kế toán quản lý chính là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về tình hình, đặc biệt là tình hình tài chính của doanh nghiệp. Qua đó giúp phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị chính xác hơn. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời còn giúp phục vụ cho việc kiểm soát và đánh giá doanh nghiệp đó. Theo học viên kế toán quản trị tại Anh thì kế toán quản trị chính là việc ứng dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong việc chuẩn bị những thông tin kế toán để hỗ trợ nhà quản trị xây dựng chính sách, lên kế hoạch và vận hành các hoạt động kinh doanh. Còn theo hiệp hội kế toán Mỹ thì kế toán quản trị bao gồm các khái niệm và phương pháp để lên kế hoạch hiệu quả, phục cho việc lựa chọn các quyết định kinh doanh, kiểm soát và đánh giá tình trạng hoạt động của của doanh nghiệp. Theo một cách dễ hiểu thì kế toán quản trị là việc thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin kế toán nhằm phục vụ cho quá trình ra các quyết định quản trị trong doanh nghiệp. Đối tượng cung cấp thông tin của kế toán quản trị chính là những người trong nội bộ doanh nghiệp chứ không cung cấp ra những đối tượng khác bên ngoài.

Kế toán quản trị là gì

Kế toán quản trị là gì? Tìm hiểu chi tiết về kế toán quản trị

Chức năng của kế toán quản trị

Mục tiêu chính của kế toán quản trị là cung cấp các thông tin kế toán nhằm phục vụ cho quá trình quả trị của doanh nghiệp.

  • Hỗ trợ lên kế hoạch: Kế toán quản trị hỗ trợ các nhà quản trị trong việc lên kế hoạch cũng như xây dựng các chính sách bằng cách đưa ra các dự báo về sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, dòng tiền ra vào…
  • Hỗ trợ trong việc tổ chức: Bằng việc lên kế hoạch ngân sách và xác định các nguồn chi phí cho từng bộ phận, kế toán quản trị sẽ phân bổ hợp lý các nguồn lực cho từng bộ phận để đảm bảo cho quá trình vận hành được trơn tru hơn, tạo ra sự đồng nhất giữa các bộ phận trong trong doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ tạo động lực: Bằng việc đặt ra các mục tiêu ban đầu, lên kế hoạch các hoạt động cũng như đo lường hiệu quả của các nhân viên, kế toán quản trị sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, tạo ra động lực cho toàn doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ trong việc kiểm soát: Các nhà quản trị có thể so sánh công việc thực tế với các tiêu chuẩn đã đặt ra ban đầu để kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ diễn giải các thông tin kế toán: Một nhà quản trị không thể nắm được rõ ràng chi tiết từng hoạt động trong doanh nghiệp được.

Kế toán quản trị là gì 01

Kế toán quản trị là gì? Tìm hiểu chi tiết về kế toán quản trị

Đặc điểm của kế toán quản trị

  • Kế toán quản trị cũng là việc dự báo về tương lai và nó giúp nhà quản trị ra quyết định và lên kế hoạch hành động cho doanh nghiệp của mình.
  • Kế toán quản trị phân tích và lý giải nguyên nhân tăng trưởng cũng như thua lỗ của doanh nghiệp, so sánh với những kỳ kế toán trước. Đồng thời, kế toán quản trị còn xem xét sự tác động của các nhân tố vào lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó giúp các nhà quản trị hoạch định kế hoạch cho tương lai.
  • Kế toán quản trị không cung cấp thông tin dưới dạng đã được quy định như kế toán tài chính phù hợp nhất với các nhà quản trị.
  • Kế toán quản trị cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị ra quyết định chứ không đưa ra các quyết định cụ thể.

Kế toán quản trị đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp sẽ giúp nhà quản trị hoạch định công việc giám sát và điều doanh nghiệp hiệu quả nhất.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT