Kế toán tài chính là phân tích, xử lý thông tin KT – TC bằng BCTC, tình hình hoạt động kinh doanh SX. Bài viết sau đây bePro.vn sẽ chia sẻ nội dung về kế toán trong lĩnh vực tài chính và các công việc của họ trong doanh nghiệp.

 

Khái niệm 

 

Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính. Bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin.

Kế toán viên phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp. Dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ. Trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.

Công việc bao gồm: Tuân thủ chặt chẽ luật pháp, các quy định của chung theo luật kế toán, chế độ kế toán,…Cung cấp thông tin cho cổ đông, cơ quan thuế,…

 

                      Kế toán trong lĩnh vực tài chính

Các báo cáo của kế toán

Theo tháng: Kế toán phải thực hiện làm báo cáo Thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN.

Theo quý: Kế toán phải thực hiện làm báo cáo Thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

Theo năm: Kế toán phải thực hiện làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, thuế môn bài.

Các công việc khác phải làm: Thông báo phát hành hoá đơn, Giấy nộp tiền NSNN….

Sổ kế toán: Tổng hợp: sổ nhật ký chung, sổ cái, báo cáo các công nợ phải thu và phải trả. Tổng hợp báo cáo hàng tồn kho. Các công việc chi tiết khác như tiền mặt, tiền gửi, các khoản công nợ phải thu và phải trả. Như nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm, doanh thu, chi phí…

Lập bảng biểu đối chiếu công nợ, bảng khấu hao, phân bổ 142, 242, bảng tính giá thành sản xuất.

 

                         Kế toán tài chính doanh nghiệp

Kỳ kế toán tài chính

Theo luật kế toán số: 88/2015/QH13 quy định. Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán. Đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính..

Các quốc gia có quy định kỳ kế toán khác nhau. Pháp luật Việt Nam quy định kỳ kế toán bao gồm kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng.

Kỳ kế toán năm là mười hai tháng. Tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Kỳ kế toán quý là ba tháng. Tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

Kỳ kế toán tháng là một tháng. Tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

 

Lưu ý một số trường hợp đặc biệt 

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Kỳ kế toán đầu tiên được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định.

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng. Có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo. Hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó. Để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

 

 Chuẩn mực của kế toán trong lĩnh vực tài chính

Vai trò của kế toán 

– Cung cấp tài liệu là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp. Nhờ đó người quản lý có thể triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin. Để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.

– Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Như quá trình sản xuất, theo dõi thị trường…

– Cung cấp kết quả tài chính rõ ràng, quản lý các chi phí hiệu quả. Hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.

– Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp.

– Giúp người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.

– Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố. Với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.

Kết luận: 

Bài viết trên chia sẻ cho chúng ta khá đầy đủ về những công việc của một kế toán. Nếu bạn đang gặp rắc rối về các dịch vụ liên quan đến kế toán, hãy liên hệ ngay với bePro.vn. Công ty dịch vụ kế toán hàng đầu Việt Nam sẽ hỗ trợ đầy đủ, tư vấn tận tình, miễn phí. 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT