Mẫu biên bản điều chỉnh GTGT mới nhất theo thông tư 39/2014/TT-BTC. Được dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai. Như viết sai tên, địa chỉ công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, số tiền bằng chữ,… Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hóa đơn sai địa chỉ sẽ được bePro.vn hướng dẫn trong bài viết sau đây. 

 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ là gì? 

Mẫu biên bản này áp dụng cho trường hợp khi lập hóa đơn sai địa chỉ của người mua hoặc người bán. Có sự thống nhất từ 2 bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn để khắc phục hóa đơn viết sai đó. Khi phát hiện hoá đơn GTGT bị viết sai thông tin cần thiết. Ví dụ ngày tháng năm, sai mã số thuế, sai tên hàng hoá, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai thành tiền,… Nhưng đã kê khai hoá đơn thì hai bên phải lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai. Và lập hoá đơn điều chỉnh.

 

Mẫu biên bản điều chinh hóa đơn sai địa chỉ

 

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ

 

Công ty Cổ phần BePro

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Số 

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty BePro, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty BePro

Do ông: ……………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………….

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):…………..  , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000369, ký hiệu TU/16P ngày 18/4/2019 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2019, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: Số 7, đường Nguyễn Văn Linh, xã Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, tỉnh Hải Phòng 

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, tỉnh Hải Phòng 

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Biên bản điều chinh hóa đơn sai địa chỉ

Quy định về việc biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ nhưng đúng mã số thuế

– Biên bản điều chỉnh phải ghi đúng, đầy đủ thông tin của bên bán hàng, bên mua hàng

– Lý do lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

– Nội dung trước khi điều chỉnh

– Nội dung sau khi điều chỉnh

– Điều chỉnh cho những hóa đơn nào. Nếu trong cùng một lần phát hiện ra nhiều hóa đơn khác nhau của cùng một nhà cung cấp.

 

Cách xử lý hóa đơn viết sai theo quy định mới nhất 2020

1. Cách xử lý hóa đơn viết sai đối với hoá đơn viết sai nhưng chưa giao cho người mua. 

Dù là đã xé khỏi cuống hay chưa xé khỏi cuốn. Đối với trường hợp này khi kế toán lập hoá đơn bị sai với bất cứ lỗi nào. Thì các bạn áp dụng cách xử lý hóa đơn viết sai như sau:

Bước 1: Gạch chéo tất cả các liên của hoá đơn viết sai và lưu giữ.

Bước 2: Lập lại hoá đơn mới. (Hoá đơn mới ghi ngày xuất lại hoá đơn, không phải ngày của hoá đơn cũ).

Ví dụ: Ngày 15/08/2019 các bạn xuất hoá đơn nhưng bị viết sai tên hàng hoá. Thì kế toán chỉ cần gạch chéo các liên của hoá đơn viết sai này. Sau đó xuất lại hoá đơn mới ở ngày hiện tại.

Cụ thể:

  • Trường hợp chưa xé khỏi cuống thì kế toán gạch chéo cả 03 liên. Và để nguyên tại cuống, sau đó xuất hoá đơn mới.
  • Trường hợp đã xé khỏi cuống kế toán cũng gạch chéo 03 liên và lưu lại. Các bạn có thể bấm ghim hoặc dính lại luôn tại cuống để sau này dễ tìm và tránh thất lạc. 

 

Biên bản điều chinh hóa đơn sai địa chỉ

Lưu ý:
  • Kế toán không được xé hay vứt bỏ hoá đơn bị sai này mà phải lưu lại để giải trình với Cơ quan thuế khi cần.
  • Các hóa bị lập sai này sẽ được điền vào cột số (15) – Cột XÓA BỎ khi làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

2. Cách xử lý hóa đơn viết sai đối với hoá đơn viết sai và đã giao cho người mua

Đối với trường hợp này Cách xử lý hóa đơn viết sai như sau:

Bước 1: Hai bên lập Biên bản thu hồi hoá đơn. Và bên bán thu lại các liên của số hoá đơn đã viết sai. Biên bản thu hồi phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn.

Bước 2:  Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ hoá đơn lập sai và xuất lại hoá đơn mới.

Kết luận: 

Việc sai sót trong quá trình lập biên bản hóa đơn là khó tránh khỏi. Vì vậy, bePro đã hướng dẫn các bạn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ đầy đủ nhất. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ liên quan đến kế toán. Hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ kế toán bePro.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ, tư vấn tận tình, miễn phí cho bạn. Chúc bạn thành công! 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT