Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP. Thuộc về lĩnh vực thu nộp ngân sách nhà nước. Bài viết sau đây, bePro sẽ giới thiệu về mẫu giấy nộp tiền và các lưu ý bạn nên biết. 

 

Quy định, phạm vi điều chỉnh nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

– Phạm vi điều chỉnh bao gồm: các khoản thu thuế, phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (NSNN). Và các khoản thu các của NSNN

– Đối tượng áp dụng

– Kho bạc Nhà nước (KBNN)

– Cơ quan Thuế, Hải quan và các cơ quan khác được chính phủ, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ tổ chức thu NSNN. 

– Các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, gọi chung là NHTM. 

– Các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN. 

 

                    Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □

Khác: …………..

Mẫu số 02

Ký hiệu: C1-02/NS

Mã hiệu: …………..

Số: ……………….

Số tham chiếu: ……………..

Người nộp thuế: ………………………………..Mã số thuế:…………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện: …………………………………….Tỉnh, TP:………………………………………………

Người nộp thay: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: Quận/Huyện: Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/KBNN: trích TK số: …………………hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □       TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN:………………………………… Tỉnh, TP:………………………………….

Mở tại NH ủy nhiệm thu:……………………………………………………………………………………

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □ Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

 

Tên cơ quan quản lý thu:

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH phối hợp thu/KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo/ Mã định danh hồ sơ (ID) Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung các khoản nộp NSNN Số nguyên tệ

Số tiền VND

chương NDKT (TM) ĐBHC
                 
                 
 

Tổng cộng

         

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ :…………………………………………………………………………………

PHẤN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: …………………………. Nợ TK: ……………………………….

Có TK: ………………………………

 

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày tháng năm……

Người nộp tiền Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

 

                          Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Lưu ý:

Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-02/NS và C1-03/NS). Được thay thế cho mẫu giấy ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính. Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (gọi tắt là TABMIS).

 

Một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý

1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu

 

NNT phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)”.

Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;

Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.

Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

 

– Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

  • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2019 hoặc quý 1/2019;
  • Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2019.
  • Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2019.
  • Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2019.
  • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2019.
  • ………………

– Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

  • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của Cơ quan ban hành quyết định.
  • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của Cơ quan ban hành quyết định.

 

– Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu.

 

– Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

                    Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT. Khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

NHTM căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên Bảng kê nộp thuế. Do NNT lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền. Để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN. Không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.

 

 

Kết luận:

Vừa rồi là những hướng dẫn về mẫu giấy và lưu ý khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ liên quan đến kế toán. Hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ kế toán bePro.vn. Bạn sẽ được hỗ trợ đầy đủ, tư vấn tận tình, miễn phí. 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT