Quyết định thôi việc là một văn bản được áp dụng cho các doanh nghiệp/công ty. Hoặc tập đoàn hay các khối cơ quan đoàn thể dùng để quyết định nghỉ việc cho một cá nhân. Do vậy để có một bản quyết định thôi việc(nghỉ việc) chuyên nghiệp. Thì công ty cần phải tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân và xử lý một cách khéo léo. Để khi gửi quyết định thôi việc vẫn được lòng nhân viên. Sau đây là mẫu quyết định thôi việc chuẩn nhất bạn cần tham khảo. 

 

Các trường hợp doanh nghiệp cho người lao động thôi việc

Theo quy định tại Điều 36 Bộ Luật Lao Động 2012, có 10 trường hợp doanh nghiệp cho người lao động thôi việc. Được pháp luật ghi nhận và bảo vệ, đó là:

– Hết hạn hợp đồng lao động. Trừ người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ.

– Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

– Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

– Đủ điều kiện hưởng lương hưu.

– Người lao động bị tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc. Ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Toà án.

– Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. 

– Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

– Bị xử lý kỷ luật sa thải.

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng.

– Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp.

 

                           Mẫu quyết định thôi việc

Mẫu quyết định thôi việc chuẩn nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 1/5/2020;

Căn cứ Hợp đồng lao động số ………… ngày…… tháng …… năm …… giữa Công ty ………………… với Ông/Bà ………………………;

Xét đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà……………………….……………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông/Bà………………………………….……………………

Giữ chức vụ: …………………………… Bộ phận: …………………………..

Được nghỉ việc từ ngày….. tháng….. năm……

Lý do: ……………..……………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà……………………………….., phòng Hành chính Nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

– Ông/Bà có tên tại Điều 1;

– Phó Giám đốc….;

– Phòng Hành chính Nhân sự;

– Lưu:……

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Một số lưu ý khi soạn mẫu quyết định cho thôi việc

– Sau khi nhận được quyết định cho thôi việc, nghỉ việc hoặc sa thải. Theo đúng thủ tục của hợp đồng lao động đã ký kết giữa NLĐ và đơn vị sử dụng LĐ đã ký trước đó. Thì người lao động và bên sử dụng lao động sẽ không còn ràng buộc trách nhiệm với nhau nữa. Kết thúc toàn bộ việc hợp tác lao động. Khi đó, người lao động có thể tham gia làm việc tại đơn vị khác hoặc có thể tham khảo về quy trình làm bảo hiểm thất nghiệp. Để được hỗ trợ nếu bạn vẫn chưa xin được việc làm. Theo đó quyết định nghỉ việc cũng giống như một quyết định kết thúc hợp đồng lao động đối với nhân viên.

– Nội dung quyết định nghỉ việc, quyết định thôi việc được trình bày rất ngắn gọn, đơn giản. Nhằm thông báo về việc quyết định cho lao động nghỉ việc kể từ ngày tháng năm nào. Để lao động có thể nắm được nội dung và thực thi. Tiếp theo là thông báo đến các bộ phận liên quan để thực hiện các quyết định này cho chính xác. Theo đúng thời gian đã ghi và giải quyết toàn bộ các vấn đề còn lại. Giữa người lao động và người sử dụng lao động như tiền lương, sổ bảo hiểm…

– Cùng với đó, bộ phận hành chính – kế toán sẽ soạn giấy thôi trả lương gửi tới nhân viên nghỉ việc. Giấy thôi trả lương sẽ nói rõ thời điểm nào thôi trả lương.

 

                                Mẫu quyết định thôi việc

Hậu quả khi doanh nghiệp cho thôi việc trái luật

Khi cho người lao động thôi việc. Doanh nghiệp phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật nếu không muốn chịu hậu quả.

Điều 42 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. Như việc phải tiếp tục thực hiện hợp đồng hay đền bù các tổn hại về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Với nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo HĐLĐ đã giao kết, tức là khôi phục lại quan hệ lao động.

Với nghĩa vụ đền bù vật chất và tinh thần:

Trước hết, doanh nghiệp phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong những ngày người lao động không được làm việc. Đồng thời, đền bù tổn thất về tinh thần với mức thấp nhất là 02 tháng lương theo HĐLĐ.

Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc. Thì doanh nghiệp phải trả thêm trợ cấp thôi việc.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp không muốn nhận và người lao động cũng đồng ý. Thì ngoài tiền đền bù tổn thất về tinh thần và trợ cấp thôi việc. Doanh nghiệp còn phải bồi thường thêm ít nhất 02 tháng lương theo HĐLĐ để chấm dứt HĐ.

Trường hợp không còn công việc theo hợp đồng. Mà người lao động vẫn muốn làm việc thì phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

 

                             Mẫu quyết định thôi việc

Kết luận:

Vừa rồi là mẫu quyết định thôi việc và những lưu ý quan trọng mà người lao động và doanh nghiệp cần nắm rõ. . Nếu bạn đang gặp rắc rối về các dịch vụ liên quan đến kế toán. Hãy liên hệ ngay với Công ty dịch vụ kế toán bePro.vn. Bạn sẽ được hỗ trợ đầy đủ, tư vấn tận tình, miễn phí. 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT