Sau khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, có rất nhiều quy định đã thay đổi và được nhiều người quan tâm. Đặc biệt là quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động. Hãy cùng tìm hiểu một số vấn đề xoay quanh tuổi nghỉ hưu trong bài viết sau đây. 

Quy định về tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động năm 2019

Độ tuổi nghỉ hưu được quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, cụ thể như sau:

Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Lý do điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

– Thứ nhất, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam những năm gần đây đã tăng nhiều so với những năm trước đây. Hiện, tuổi thọ bình quân của nam là 72,1 tuổi, của nữ là 81,3 tuổi, cao hơn tuổi thọ trung bình của dân số thế giới (72 tuổi). Thực tiễn cho thấy, nhiều người nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia lao động, có nhu cầu làm thêm việc. Và họ vẫn có đủ sức khỏe tham gia hoạt động tiếp. 

– Thứ hai, dân số nước ta đang chuyển từ thời kỳ dân số vàng sang giai đoạn già hoá dân số. Trong tương lai, lực lượng lao động trẻ sẽ thiếu hụt. 

– Thứ ba, bảo đảm sự không phân biệt đối xử về tuổi nghỉ hưu giữa lao động nam và lao động nữ. Điều này nhằm phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, như Công ước Cedaw, Công ước của ILO,…

– Thứ tư, tận dụng được nguồn nhân lực có trình độ, kỹ thuật cao và có kinh nghiệm. 

– Thứ năm, kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã và đang điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu lên cao. 

Chính sách dành cho người nghỉ hưu 

– Tăng 12,5% lương hưu từ ngày 01/07/2023

Vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, bên cạnh việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng. Thì còn tăng 12.5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước 1995 có mức thấp. 

Theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP, có nhiều đối tượng được tăng thêm, 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội dù không tăng lương cơ sở. 

– Tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu từ ngày 01/07/2023

Theo khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ bằng mức lương cơ sở. Do đó, mức hưởng lương hưu tối thiểu sẽ tăng đến 1.800.000 đồng/tháng thay vì 1.490.000 đồng/tháng giống như trước. Điều này xuất phát từ việc điều chỉnh lương cơ sở 2023. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023. 

– Tăng mức đóng vào quỹ hưu trí của cán bộ, công nhân, viên chức 

Mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức bằng 8% nhân với tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp. 

Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thì mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất bằng 8% mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 01/07/2023, khi tăng lương tối thiểu lên 1.800.000 đồng/tháng, thì mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng theo. 

Bởi mức hưởng lương hưu sẽ căn cứ vào mức đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, đồng nghĩa với việc cán bộ, công chức, viên chức sau này khi về hưu sẽ nhận được khoản lương hưu cao hơn. 

Trên đây là một vài thông tin về quy định tuổi nghỉ hưu đối với người lao động theo Luật mới. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ để nhận được câu trả lời sớm nhất. 

Liên kết trang web

Liên kết fanpage

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT