Quyết định thành lập công ty là trong những bước quan trọng. Để doanh nghiệp bạn có thể tiến hành việc kinh doanh hợp pháp theo đúng với trình tự theo sự quy định của pháp luật. Hãy cùng bePro.vn tìm hiểu về khái niệm và mẫu quyết định thành lập trong bài viết dưới đây

Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì?

Trước khi có thể tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp thì bạn cần phải đáp ứng được đưa ra quyết định thành lập công ty. Quyết định thành lập doanh nghiệp được hiểu là việc chủ doanh nghiệp quyết định mở công ty. Để thực hiện ý tưởng kinh doanh của bản thân. Đây được coi là cơ sở nền tảng để cho doanh nghiệp của công ty. Có thể tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn thực sự là hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì?

Các yếu tố cần có khi quyết định thành lập công ty 

1. Yêu cầu về tên công ty, trụ sở. 

Doanh nghiệp của bạn phải có tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp. Đây là một đặc điểm cơ bản nhất để cho doanh nghiệp của công ty bạn. Để có thể tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn, dù doanh nghiệp bạn là ai. Tiến hành hình thức kinh doanh của mình theo mô hình nào. Thì doanh nghiệp cũng cần phải đáp ứng được phải có tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp. 

2. Lý do thành lập doanh nghiệp 

Doanh nghiệp bạn cần đưa ra được lý do khi thành lập công ty. Nghĩa là doanh nghiệp nên đặt ra cho mình rằng mình tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp mình là nhằm mục đích kinh doanh gì. Có thể là vì môi trường hoặc các hoạt động khác mà bạn cần được tiến hành tự do. Theo thỏa thuận thống nhất của doanh nghiệp. Miễn sao việc kinh doanh của doanh nghiệp mình là hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

3. Thành viên công ty, cổ đông

Bạn cần chuẩn bị cho mình về các thành viên, các cổ đông thành lập công ty. Để xác định xem thành viên nào là thành viên thành lập ra công ty của chính bạn. Thành viên nào là thành viên góp vốn vào công ty theo quy định của pháp luật

4. Lựa chọn mã ngành nghề phù hợp 

Doanh nghiệp của bạn cần chuẩn bị cho mình về việc quyết định các ngành nghề kinh doanh. Bạn nên tham khảo về các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mình. Kinh doanh những ngành nghề không thuộc các ngành nghề bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật,…Các doanh nghiệp có thể tham khảo chuyên trang tra cứu tên công ty, mã ngành nghề trước khi thành lập doanh nghiệp tại trang Khởi nghiệp của BePro.vn.

5. Chữ ký chứng thực 

Doanh nghiệp của bạn sẽ phải có chữ ký chứng thực của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Việc này có thể chứng minh những việc làm đó là hoàn toàn với sự quy định của pháp luật,….

Quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu Quyết định của công ty TNHH 1 thành viên

 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:……… /QĐ-………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Địa danh, ngày ……. tháng…… năm………

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

(trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN………………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

– Và căn cứ ……………..,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện kể từ ngày: ……………………………………………………………………………………………

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.                               

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Nguyễn Văn A

 

Quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thành lập công ty TNHH 1 thành viên trong thời đại 4.0

Kết luận: 

Theo điểm b Khoản 4 Điều 22, 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì khi chủ sở hữu công ty là tổ chức mà muốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Phải thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Thì trong hồ sơ cần phải có bản sao quyết định thành lập công ty. Trường hợp không có thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc giấy tờ tương đương khác để được chấp thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN. Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích cho bạn. Nếu bạn có ý định thành lập Doanh nghiệp, bạn hãy liên hệ với bePro.vn để được đội ngũ chuyên về lĩnh vực thành lập với nhiều năm kinh nghiệm, tư vấn tận tình miễn phí. 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT