Sau khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, nhiều người thắc mắc về thủ tục nhập hộ khẩu. Liệu có gì khác so với Luật cư trú cũ hay không? Có thể thực hiện online hay không? Điều kiện để đăng ký là gì? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau đây nhé!

Nhập hộ khẩu là gì?

Hiện nay, pháp luật không có định nghĩa cụ thể thế nào là “nhập hộ khẩu”. Tuy nhiên, dựa theo thực tiễn, thì thủ tục nhập hộ khẩu thực tế là thủ tục đăng ký thường trú của công dân. Như vậy, nhập hộ khẩu có thể hiện là việc công dân đi đăng ký thông tin với cơ quan có thẩm quyền về nơi ở ổn định, lâu dài của mình, được ghi vào sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú 2020. 

Ngoài ra, việc đăng ký thường trú được thực hiện khi có nơi thường trú. Theo khoản 8 Điều 2 Luật Cư trú 2020, “nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. 

Tóm lại, để được nhập hộ khẩu thì công dân phải có nơi thường trú. Tức là thoả mãn 02 điều kiện sau đây:

– Có nơi sinh sống ổn định, lâu dài;

– Đã được đăng ký thường trú. 

Điều kiện để nhập hộ khẩu

Như đã đề cập ở trên, thủ tục nhập hộ khẩu thực chất là đăng ký thường trú cho công dân. Vì vậy, điều kiện để nhập hộ khẩu cũng tức là điều kiện về đăng ký thường trú. Căn cứ Điều 20 Luật Cư trú 2020, điều kiện đó bao gồm:

Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức.

c) Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo;

b) Người đại diện cơ sở tín ngưỡng;

c) Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;

d) Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.

Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý. Hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ hợp pháp đồng ý.

Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Là chủ phương tiện hoặc được chủ phương tiện đó đồng ý cho đăng ký thường trú;

b) Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật; trường hợp phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phương tiện thường xuyên đậu, đỗ về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở;

c) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc phương tiện đã đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trên địa bàn trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ.

Việc đăng ký thường trú của người chưa thành niên phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.

Công dân không được đăng ký thường trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Thủ tục nhập hộ khẩu online

Hiện nay, bạn có thể thực hiện thủ tục nhập hộ khẩu online thông qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Các bước cụ thể như sau:

– Bước 1. Truy cập vào website Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

– Bước 2. Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản dịch vụ công;

– Bước 3. Nhấn vào mục “Đăng ký thường trú” tại màn hình chính;

– Bước 4. Điền các thông tin một cách chính xác, đầy đủ;

– Bước 5. Kiểm tra lại hồ sơ và nộp hồ sơ.

Trên đây là một vài thông tin về thủ tục nhập hộ khẩu. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích. Nếu có những thắc mắc, vui lòng liên hệ để được tư vấn sớm nhất!

Liên kết trang web

Liên kết fanpage

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT