Thuế được xem là công cụ chính mà nhà nước sử dụng để quản lý đất nước. Đóng thuế cho nhà nước là nghĩa vụ của bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Thuế là nguồn ngân sách và là nguồn tài chính chủ yếu của nhà nước. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản hơn, đây là nguồn ngân sách do các cá nhân trích tiền đóng góp vào. Để hiểu rõ hơn khái niệm thuế là gì? thuế đóng vai trò gì mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài phân tích dưới đây.

Thuế là gì 01

Thuế là gì? Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến thuế hiện nay

Thuế là gì?

Thuế là một khoản thu có tính bắt buộc bằng tiền, được xác định, không bồi hoàn trực tiếp cho các tổ chức và các nhân, bằng quyền lực nhằm bù đắp các chi tiêu của nhà nước vì lợi ích chung, để cùng nhau xây dựng đất nước. Hiện nay mỗi quốc gia trên thế giới sẽ có các quy định và khoản thuế khác nhau. 

Tính chất cơ bản của thuế

Thuế có tính chất bắt buộc

Thuế là nguồn tiền chính của nhà nước. Các nguồn chi cho các lợi ích quốc gia như cơ sở vật chất, quốc phòng, giáo dục, ý tế, môi trường đều xuất phát từ nguồn ngân sách chính là thuế. Sở dĩ thuế có tính chất này nhằm đảm bảo rằng mỗi công dân thuộc quốc gia đó phải nộp thuế.Nhà nước sẽ dùng quyền lực của mình để nhân dân tuân theo, tính bắt buộc của thuế nhằm đảm bảo được nguồn chi cho cộng đồng. Đóng thuế là nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi công dân và được ghi nhận cụ thể trong luật pháp, hiến pháp của quốc gia đó.

 Thuế có tính chất không bồi hoàn trực tiếp

Khoản thuế mà công dân đã nộp trực tiếp cho nhà nước sẽ không được hoàn trả trực tiếp bằng tiền mà thông qua gián tiếp. Nghĩa là công dân của quốc gia đó sẽ được nhận lại thông qua các dịch vụ công cộng mà nhà nước đã dùng tiền thuế để tạo ra.Sự không bồi hoàn thuế trực tiếp ngay khi trước và sau khi thu thuế.

Mỗi các nhân hay tổ chức đã nộp thuế không có quyền phải bắt buộc, hay đòi hỏi nhà nước phải hoàn trả lại một lượng hàng hóa hay một dịch vụ cụ thể thay vì nhận tiền trực tiếp. Nhưng các cá nhân tổ chức đó có quyền bày tỏ ý kiến trong trường hợp khi số tiền thuế đóng mà dịch vụ nhận lại thì ít, để nhà nước chi tiêu cho phù hợp. Việc kiểm tra chi tiêu tài chính của nhà nước sẽ được nhân dân kiểm tra thông đại biểu tại các cơ quan đại diện.

Thuế là công cụ tài chính có tính chất pháp lý cao nhất

Thuế hoàn toàn được quyết định bằng luật pháp thông qua bộ phận quyền lực chính trị nhà nước. Để hạn chế và tránh triệt để việc thu thuế vô tội vạ, các luật thuế cụ thể sẽ được cơ quan quyền lực nhà nước ban hành. Các sửa đổi bổ sung đều được cơ quan này thông qua trước khi ban hành.

Thuế là gì

Thuế là gì? Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến thuế hiện nay

Thuế được chia thành những loại nào?

Căn cứ  trên mỗi tiêu thức khác nhau để phân loại các loại thuế khác nhau:

Phân theo đối tượng chịu thuế

  •  Thuế thu nhập : Đây là khoản thu từ đối tượng chịu thuế là thu nhập nhận được dưới dạng tiền lương, tiền công của cá nhân hay dưới dạng lợi nhuận lợi tức cổ phần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của một tổ chức.( Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế tiêu dùng : Đối tượng chịu thuế của loại thuế này là phần thu nhập được đem đi tiêu dùng trong hiện tại(vị dụ như :Thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng…)
  • Thuế tài sản: Đối tượng chịu thuế của loại thuế này là giá trị tài sản như thuế đánh trên giá trị tài sản cổ định( thuế bất động sản),  thuế đánh trên tài sản chính( thuế động sản)

Phân theo tính chất của thuế

Thuế thu trực tiếp: Khi các cá nhân hay tổ chức có tài sản hoặc thu nhập nằm trong quy định nộp thuế thì phải nộp trực tiếp. Trường hợp này người chịu thuế chính là người nộp thuế và không có khả năng thu hồi lại thuế.

Thuế thu gián tiếp:  Thuế đánh vào giá trị hàng hóa đang lưu chuyển trên thị trường. Người nộp thuế không phải là người chịu thuế, bởi vì phần thuế đó đã tính vào sản phẩm và dịch vụ nên người chịu thuế là những cá nhân sử dụng sản phẩm hay dịch đó.

Phân loại dựa trên đối tượng đánh thuế

Thuế đánh vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm, thu nhập, tài sản hay tài sản thuộc sở hữu nhà nước. 

Thuế đóng có vai trò gì? 

Thuế là nguồn lực tài chính quan trọng của quốc gia

Nhà nước thực hiện công việc chi tiêu cho mục đích và lợi ích phát triển quốc gia đều phải xuất phát nguồn tiền này. Nguồn ngân sách này sẽ đảm bảo được sự tồn tại và phát triển của một quốc gia.

Thuế là gì 02

Thuế là gì? Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến thuế hiện nay

Thuế có vai trò điều tiết nền kinh tế

Thuế có vai trò tạo ra sự cân bằng trong nền kinh tế quốc gia, tạo được sự công bằng trong kinh doanh. Căn cứ trên quy định về các khoản thuế mà doanh nghiệp sẽ đóng một mức thuế khác nhau tùy thuộc trên quy mô và lịch vực kinh doanh của doanh nghiệp đó. Bằng việc xác định một cách đúng đắn ai là người chịu thuế, ai là người nộp thuế, nhà nước sẽ kích thích các hoạt động đồng thời đưa nó vào quỹ đạo chung để phát triển. Dựa vào đó nhà nước có thể nắm được tình hình doanh nghiệp để có hổ trợ bằng việc hoàn thuế hay giảm thuế. 

Bài chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu được thuế là gì? từ đó giúp mỗi cá nhân hay tổ chức sẽ ý thức được nộp thuế và đóng góp chung cho sự phát triển của  nền kinh tế quốc gia.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT