Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của BCTC. Dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán. Và để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bài viết dưới đây,bepro.vn sẽ hướng dẫn bạn cách lập bản thuyết minh BCTC chi tiết. 

 

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh BCTC được lập để giải thích và bổ sung các thông tin về tình hình hoạt động, tài chính. Về việc cung ứng – kinh doanh cũng như kết quả marketing của một doanh nghiệp. Trong kỳ báo cáo mà những bản báo cáo khác không thể mô tả rõ ràng và chi tiết. Qua đó, nhà đầu tư hiểu rõ và chuẩn xác hơn về tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

 

Mục đích 

Bản thuyết minh BCTC là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp. Dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu. Đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác. Theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Chúng cũng có thể trình bày những thông tin khác. Nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý BCTC.

Thuyết minh báo cáo tài chính - khái niệm và cách lập

Thuyết minh báo cáo tài chính – khái niệm và cách lập

Nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh BCTC

Bản thuyết minh BCTC của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:

– Các thông tin về cơ sở lập và trình bày BCTC và các chính sách kế toán cụ thể. Được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng.

– Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các BCTC khác. Nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực. Và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

– Bản thuyết minh phải được trình bày một cách có hệ thống. Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh. Theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình. Theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Báo cáo tình hình tài chính. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh BCTC.

 Cơ sở lập Bản thuyết minh

– Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo.

– Dựa vào sổ sách kế toán tổng hợp. Vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.

– Căn cứ vào Bản thuyết minh BCTC năm trước và tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan khác.

 

Thuyết minh báo cáo tài chính - khái niệm và cách lập

Thuyết minh báo cáo tài chính – khái niệm và cách lập

Những nội dung cơ bản cần có 

  1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.
  2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
  3. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng.
  4. Các chính sách kế toán áp dụng.
  5. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.
  6. Các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
  7. Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 

Cách lập thuyết minh BCTC theo các chỉ tiêu

– Hình thức sở hữu vốn: 

Là công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thuyết minh rõ. Tên quốc gia và vùng lãnh thổ của từng nhà đầu tư trong doanh nghiệp. Bao gồm chủ đầu tư có quốc tịch VN. Và quốc tịch nước ngoài và tỷ lệ % góp vốn tại thời điểm lập thuyết minh BCTC).

– Lĩnh vực kinh doanh: 

Nêu rõ tên lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng, vận tải, nhà hàng, khách sạn,… Hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

– Tổng số công nhân viên và người lao động: 

Nêu rõ số lượng lao động bình quân trong năm của DN.

– Ngành nghề kinh doanh: 

Cần nêu rõ hoạt động kinh doanh chính. Và đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp.

 

Thuyết minh báo cáo tài chính - khái niệm và cách lập

Khái niệm và cách lập bản thuyết minh BCTC

– Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 

Trường hợp chu kỳ kéo dài hơn 12 tháng. Thì thuyết minh thêm chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực.

– Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: 

Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường. Và đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính, các sự kiện sáp nhập, chia, tách, thay đổi quy mô… Có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

– Cấu trúc doanh nghiệp (nếu có): 

Danh sách các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Hoặc đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc. Trình bày chi tiết: Tên, địa chỉ, tỷ lệ vốn góp,…của từng đơn vị. 

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ về khái niệm và cách lập mẫu thuyết minh BCTC. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan, vui lòng liên hệ đến công ty kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé!

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT