Việc hạch toán tiền chậm nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có rất nhiều giai đoạn phát sinh tiền thuế phải đóng nhưng doanh nghiệp chưa đóng. Điều này dẫn đến việc cơ quan thuế ra quyết định xử phạt. Cùng Bepro tìm hiểu về cách hạch toán chậm nộp thuế trong bài viết sau đây!

hạch toán tiền chậm nộp thuế 01

Tìm hiểu cách hạch toán tiền chậm nộp thuế mới nhất 2019

Nguyên nhân phải hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế?

Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán có thể nhân viên kế toán đã khai sai, thiếu dẫn đến thiếu số thuế mà doanh nghiệp phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn. Điều này dẫn đến việc bạn cần phải kê khai bổ sung điều chỉnh thuế. Ngay sau khi khai bổ sung điều chỉnh thuế thì phát sinh phần số thuế phải nộp thêm và bị tính phạt chậm nộp thuế dựa trên số tiền thuế thiếu đó.

Có thể do trường hợp kiểm tra thuế định kỳ hoặc thanh tra thuế, cơ quan thuế đã phát hiện ra những sai sót của công ty bạn và tiến hành kiểm tra. Có thể dẫn đến tăng doanh thu thuế hoặc bị loại trừ đi chi phí, dẫn đến tăng số thuế phải nộp và tính phạt chậm nộp thuế trên số thuế thiếu đó.

Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế

Về bản chất thì khoản tiền phạt chậm nộp thuế chính là một khoản thiệt hại của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải móc túi ra để chi trả những khoản này. Về hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế thì khoản thiệt hại này có thể sẽ làm giảm đi khoản lợi nhuận năm trước của doanh nghiệp hoặc gia tăng thêm chi phí trong kỳ. Việc lựa chọn hạch toán vào đâu sẽ tùy thuộc vào từng doanh nghiệp.

  • Nếu hạch toán giảm lợi nhuận năm trước thì bạn cần phải giải trình được trước những người có liên quan về lợi ích của họ trong doanh nghiệp như cổ đông, thành viên sáng lập. Vì lợi nhuận là của họ không phải của kế toán, nếu kế toán muốn đụng đến lợi nhuận thì phải có sự đồng ý của chủ sở hữu.
  • Nếu hạch toán tăng chi phí năm nay thì đây là một khoản chi phí khác. Mà chi phí thì liên quan đến TNDN vào cuối kỳ, chi phí tăng dẫn đến làm giảm lợi nhuận tính thuế, từ đó giảm thuế TNDN.

Theo như quy định hiện hành thì những khoản vi phạm về hành chính này của doanh nghiệp sẽ không được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN. Do đó trước khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp của bạn cần phải loại trừ khoản này trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

hạch toán tiền chậm nộp thuế 02

Tìm hiểu cách hạch toán tiền chậm nộp thuế mới nhất 2019

Hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế như sau

Khi nhận được thông báo về việc xử phạt:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các koản phải nộp khác

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

Khi nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339, 338

Có các TK 111, 112,. . .

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác.

Cần chú ý là các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm như vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, các vi phạm về chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế sẽ bị loại ra khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Hướng dẫn hạch toán tiền thuế bị truy thu sau quyết toán

Theo như công văn 13521/CT-TTHT hướng dẫn kế toán doanh nghiệp cách hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế.

Sau khi quyết toán thuế và có thông báo của cơ quan thuế về việc phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân thì tại thời điểm nhận được quyết định xử lý truy thu, có thể hạch toán như sau:

1. Cách hạch toán tiền thuế GTGT bị truy thu:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

2. Cách hạch toán tiền thuế TNDN bị truy thu:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp.

3. Cách hạch toán tiền thuế TNCN bị truy thu:

– Nếu khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này:

Nợ TK 334- Phải trả người lao động

Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

– Nếu do công ty phải trả:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp.

hạch toán tiền chậm nộp thuế

Tìm hiểu cách hạch toán tiền chậm nộp thuế mới nhất 2019

Cách hạch toán điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ

Nếu như doanh nghiệp của bạn trích phần khấu hao vượt mức quy định tại khung khấu hao TSCĐ theo thông tư 45/2013/TT-BTC, làm ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán thì hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt quá mức quy định như sau:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Ngoài việc phải lập lại sổ sách kế toán, các bạn còn cần phải khai bổ sung hồ sơ thuế liên quan như hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế GTGT,… của các kỳ trước.

Vừa rồi là những giới thiệu về cách hạch toán tiền chậm nộp thuế mà Bepro giới thiệu đến bạn. Để tránh nghiệp vụ kế toán này, doanh nghiệp cần làm chính xác các giấy tờ liên quan để tránh xảy ra rủi ro phát sinh. Hoặc nếu doanh nghiệp đang gặp các vấn đề về quyết toán thuế hoặc giải quyết công việc liên quan đến chứng từ, sổ sách, dịch vụ kế toán tại Bepro.vn sẽ giúp bạn giải quyết nhanh và chính xác nhất. Liên hệ qua hotline 093.196.8383 ngay!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT