Trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển như hiện nay thì việc trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước ngày càng được mở rộng. Hàng hóa được xuất nhập khẩu liên tục nên các công ty xuất nhập khẩu xuất hiện cũng ngày càng nhiều. Vì thế trong bài viết hôm, công ty dịch vụ kế toán TP HCM Bepro.vn sẽ giới thiệu về kế toán xuất nhập khẩu cơ bản!

kế toán xuất nhập khẩu

Tìm hiểu chi tiết kế toán xuất nhập khẩu mới nhất

Kế toán xuất nhập khẩu là gì?

Kế toán xuất nhập khẩu là nghiệp vụ kế toán thực hiện việc hạch toán các loại chứng từ xuất nhập khẩu.

Công việc của kế toán xuất nhập khẩu

 • Thực hiện làm các hồ sơ kê khai hải quan, các chứng từ xuất nhập khẩu và các chứng từ có liên quan, kiểm tra và thống kê hàng hóa cùng với cơ quan hải quan.
 • Kiểm tra lại các chứng từ xuất nhập khẩu để xem xét có sai sót chỗ nào để không phải sửa chữa cho kịp thời, đồng thời là kiểm tra cả việc hạch toán kết quả kinh doanh.
 • Thực hiện làm các chứng từ cho phép hàng hóa thông quan.
 • Làm việc với bên ngân hàng để mở quỹ L/C, thanh toán T/T cho các loại hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Thường xuyên cập nhật các thông tin, thay đổi hay có những biến đổi về tỷ giá ngoại tệ trong ngày.
 • Tìm cách xử lý hay giải quyết các chứng từ không hợp pháp để được làm thủ tục Hải quan, xuất ra khỏi cảng đi nhập khẩu.
 • Chuẩn bị thực hiện các thủ tục bộ chứng từ để ghi xuất khẩu hàng hóa để tiến hành bàn giao lại cho ngân hàng nhờ thu hộ tiền.
 • Thực hiện đầy đủ việc nộp các khoản thuế xuất nhập khẩu hàng hóa và giấy nộp vào ngân sách nhà nước đúng thời gian và quy định.
 • Tiến hành hạch toán và xử lý sự chênh lệch khoản tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.
 • Tiến hành kiểm tra các quy trình sản xuất hàng hóa và số lượng nhập tồn.
 • Tiến hành theo dõi, giám sát đến quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa giữa nội bộ với khách hàng và đẩy nhanh quá trình thu hồi công nợ của khách hàng với doanh nghiệp.

kế toán xuất nhập khẩu 02

Công việc của kế toán xuất nhập khẩu

Nhiệm vụ của kế toán xuất nhập khẩu

 • Thực hành các hợp đồng xuất nhập khẩu.
 • Tiến hành kiểm tra tra và bảo đảm an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Hạch toán chi tiết nghiệp vụ hàng hóa hay thanh toán ngoại thương phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thực hiện kiểm tra và giám sát thủ tục thanh toán và tình hình tiêu thụ hàng hóa.
 • Xác định khoản chi phí và đầu hàng xuất khẩu.
 • Thực hiện việc kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu tài chính phục vụ cho công tác lập kế hoạch, theo dõi và thực hiện lập kế hoạch.

Thủ tục liên quan kế toán xuất nhập khẩu

Hồ sơ nhập khẩu

 • Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa: Theo đó nội dung hợp đồng cần có đầy đủ các thông tin cần thiết về quy trình mua bán và thanh toán tiền hàng hóa.
 • Đến ngân hàng và tiến hành lập L/C để trợ giúp trong quá trình thanh toán quốc tế.
 • Hóa đơn nhập khẩu.
 • Tờ khai hải quan.
 • Các bảng kê chi tiết về hàng hóa kèm theo.

Hồ sơ xuất khẩu

 • Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa: Theo đó, hợp đồng cần phải có đầy đủ thông tin quy định các tiêu chí cần thiết.
 • Phiếu đóng gói hàng hóa, hóa đơn thương mại kèm bảng kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu.
 • Giấy chứng nhận nguồn gốc, hóa đơn và hải quan.
 • Tiếp theo là tiến hành giao hàng hóa cho bên mua.
 • Hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT thay thế cho hóa đơn xuất khẩu theo như quy định của thông tư 39/2014/TT-BTC. 

kế toán xuất nhập khẩu 01

Thủ tục liên quan kế toán xuất nhập khẩu

Phương pháp hạch toán 

Quy trình hạch toán nhập khẩu

Phản ánh giá mua của nhà cung cấp nước ngoài

Nợ TK 1561: Giá mua hàng nhập khẩu

  Có TK 331:  Phải trả nhà cung cấp  nước ngoài

Phản ánh thuế nhập khẩu: Thuế nhập khẩu được xem là chi phí và tính vào giá vốn của hàng nhập khẩu

Nợ TK 1562: Chi phí mua hàng (Thuế NK) tăng lên

   Có TK 3333: Thuế NK phải nộp tăng lên

Phản ánh thuế tiêu thụ đặc biệt và được xem là chi phí tính vào giá vốn của hàng nhập khẩu

Nợ TK 1562: Chi phí công ty mua hàng (Thuế TTĐB) tăng lên

   Có TK 3332: Thuế TTĐB

Phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

  Có TK 33312: Thuế GTGT của hàng hóa NK – Ghi nhận khoản thuế này phải nộp tăng lên

Chú ý rằng với tờ khai nhập khẩu thì khi nào kế toán đã nộp đầy đủ thuế GTGT hàng nhập khẩu và khoản thuế nhập khẩu vào ngân sách của nhà nước, lúc đó kế toán mới được phép kê khai và khấu trừ tờ khai này.

Khi tiến hành nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu cho chi cục hải quan và căn cứ vào giấy nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi qua tài khoản ngân hàng kế toán hạch toán.

Nợ TK 3333: Thuế NK phải nộp giảm đi 

Nợ TK 33312: Thuế GTGT hàng NK phải nộp giảm đi 

   Có TK 111: Nếu nộp bằng tiền mặt 

   Có TK 112: Nếu nộp bằng tiền gửi ngân hàng.

Quy trình hạch toán xuất khẩu 

Phản ánh khoản doanh thu bán hàng

Nợ TK 131

 Có TK 5111

 Có TK 3331

Phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

 Có TK 156

Phản ánh tiền khách hàng nước ngoài đã thanh toán vào tài khoản ngoại tệ.

Nợ TK 1122

  Có TK 131

Đồng thời kết hợp việc ghi đơn 

Nợ TK 007: Số ngoại tệ 

Phản ánh chuyển tiền ngoại tệ sang tiền Việt Nam đồng

Nợ TK 1121

  Có TK 1122: Số ngoại tệ * tỷ giá giao dịch

Vừa rồi là những giới thiệu về kế toán xuất nhập khẩu cũng như cách hạch toán cơ bản mà Bepro giới thiệu đến bạn. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong nghiệp vụ kế toán xuất nhập khẩu cơ bản.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT