Bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp và còn mơ hồi về ngành nghề kinh doanh lựa chọn liệu có đủ điều kiện hay không? Các khái niệm về ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì sẽ được giải đáp trong bài viết sau!

ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì 01

Tìm hiểu khái niệm ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng đủ điều kiện. Vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Theo đó các danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định cụ thể tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014.

Điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề được quy định tại các luật, pháp lệnh hay nghị định. Được quy định trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Theo đó bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều kiện đầu tư kinh doanh phải phù hợp với mục tiêu của quy định và phải công khai, minh bạch, khách quan. 

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Xem thêm: Thuế là gì? Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến thuế hiện nay

Điều kiện kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Điều kiện kinh doanh chính là các yêu cầu từ phía cơ quan quyền lực nhà nước buộc các doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện đều được thể hiện cụ thể trên giấy phép kinh doanh, giấy chức nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.

ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì 02

Tìm hiểu khái niệm ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Điều kiện về giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh đôi khi còn được gọi là giấy phép con. Đây được hiểu là loại giấy tờ do cơ quan hoặc một số hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định.

Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ có tính chất thông hành mà nó có thì các cá nhân, tổ chức kinh doanh được phép này khi hoạt động những lĩnh vực thuộc “danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” theo quy định của Luật Đầu tư.

Giấy phép kinh doanh còn được sử dụng giống như một hình thức hạn chế kinh doanh đối với một số ngành, nghề lĩnh vực nhất định nào đó.

Các lĩnh vực quản lý nhà nước quy định nhiều loại giấy phép là công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, thông tin và truyền thông.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Thông thường, đây là các điều kiện có liên quan đến cơ sở vật chất hoặc con người của cơ sở đó. Khi chủ thể kinh doanh đã đáp ứng đủ những điều kiện đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp cho họ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Sau khi bạn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì mới được phép kinh doanh trong ngành, nghề, lĩnh vực đó.

Những loại giấy chứng nhận phổ biến hiện nay có thể kể đến như là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, an ninh, trật tự…

Điều kiện về chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hiệp hội nghề nghiệp được nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về một ngành nghề nhất định.

Tùy từng ngành nghề, lĩnh vực khác nhau được quy định mà yêu cầu số lượng cá nhân có giấy chứng nhận hành nghề khác nhau.

Điển hình như:

  • Yêu cầu giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề. 
  • Yêu cầu giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề: Giám đốc của doanh nghiệp và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.
  • Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề. Ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề.

ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì

Tìm hiểu khái niệm ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Điều kiện về vốn pháp định

Yêu cầu về vốn pháp định thường được đặt ra với các lĩnh vực, ngành nghề đòi hỏi trách nhiệm tài sản cao hoặc có yêu cầu cơ sở vật chất lớn.

Mục đích của yêu cầu về mức vốn tối thiểu này nhằm xác định năng lực hoạt động trong ngành, lĩnh vực đó của doanh nghiệp và góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có giao dịch với doanh nghiệp đó.

Một số điều kiện khác như văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc, phải lập dự án và được phê duyệt chủ trương đầu tư, các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh…

Vừa rồi là những thông tin cơ bản về quy định pháp luật và ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì. Nếu bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp thì hãy tìm hiểu rõ hơn vấn đề này hoặc liên hệ tới 028.9999.6888 để được tư vấn chi tiết hơn.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT