Doanh nghiệp bạn cần nắm bắt được mức lương tối thiểu vùng năm 2019, đối tượng và nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây!

mức lương tối thiểu vùng 2019

Tìm hiểu mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng lên như thế nào?

So với mức lương của năm 2018 thì mức lương tối thiểu vùng năm 2019 sẽ tăng lên như sau:

 • Vùng I: Từ 3.980.000 đồng/tháng tăng thêm 5,0% – tăng 200.000 đồng
 • Vùng II: Từ 3.530.000 đồng/tháng tăng thêm 5,1% – tăng 180.000 đồng
 • Vùng III: Từ 3.090.000 đồng/tháng tăng thêm 5,2% – tăng 160.000 đồng
 • Vùng IV: Từ 2.760.000 đồng/tháng tăng thêm 5,8% – tăng 160.000 đồng

Theo bộ LĐTB&XH, mức lương tối thiểu tăng lên nhằm đảm bảo tiền lương thực tế cho người lao động, cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội và đảm bảo cho mức sống tối thiểu của người lao động.

Xem thêm: Tìm hiểu khái niệm ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Theo như quy định tại Điều 2, Nghị định 157/2018/NĐ-CP, đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019 bao gồm:

 • Người lao động tại doanh nghiệp đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định.
 • Các doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định Luật doanh nghiệp.
 • Hợp tác xã, liên hiệp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác).

mức lương tối thiểu vùng 2019 tăng bao nhiêu

Tìm hiểu mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng bao nhiêu?

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2019

Các nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2019 như sau:

Nguyên tắc thứ nhất

Nguyên tắc thứ nhất đó là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Nếu doanh nghiệp có các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh… hoạt động tại các địa bàn có mức lương khác nhau thì đơn vị, chi nhánh đó áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Nguyên tắc thứ 2

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì sẽ áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Nguyên tắc thứ 3

Doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi có quy định mới.

Nguyên tắc thứ 4

Doanh nghiệp hiện nay hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cùng cao nhất.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên đại bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo nghị định 157/2018/NĐ-CP.

mức lương tối thiểu vùng 2019 tăng bao nhiêu 01

Tìm hiểu mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng bao nhiêu?

Cách áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Thức nhất, mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp trả lương cho người lao động theo thỏa thuận. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất.

Thứ hai, doanh nghiệp phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề hoặc đào tạo nghề.

Thứ ba, khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019 thì:

 • Không được xóa bảo hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm hoặc làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh ngành nghề tương ứng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
 • Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng, bổ sung khác sẽ được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của công ty.

Doanh nghiệp cần làm gì khi mức lương tối thiểu vùng 2019 tăng lên?

 • Rà soát lại mức lương đang áp dụng: Theo quy định thì doanh nghiệp sẽ không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Đối với các lao động đang được thỏa thuận trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì sẽ phải điều chỉnh tăng bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc quyết định tăng lương.
 • Rà soát thang bảng lương: Nếu doanh nghiệp đã đăng ký thang bảng lương với mức lương tại bậc 1 thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cũng sẽ điều chỉnh là nộp lại thang bảng lương.
 • Tiến hành rà soát lại mức lương tham gia BHXH của người lao động: Với những đối tượng tham gia BHXH với mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2019 thì cũng sẽ phải điều chỉnh lại mức lương sau đó làm thủ tục báo tăng mức đóng tham gia BHXH.

Vừa rồi là những quy định về mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP. Theo đó các doanh nghiệp căn cứ vào quy định và tình hình thực tế tại doanh nghiệp mình để có những điều chỉnh kịp thời.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT