Kế toán trưởng là người đóng vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức. Vì thế mà nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi một số tiền rất lớn để tuyển dụng vị trí kế toán trưởng đóng góp vào hiệu quả của công ty. Vậy công việc của một kế toán trưởng là gì? Cùng Bepro.vn tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây!

công việc của kế toán trưởng

Tìm hiểu về công việc của kế toán trưởng mới nhất

Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng chính là người phụ trách, quản lý, lãnh đạo của phòng kế toán, họ sẽ có trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán của tổ chức. Kế toán trưởng sẽ quyết định về cơ cấu nhân sự phòng, đánh giá năng lực chuyên môn của từng nhân viên hay chủ kỳ các cuộc họp cấp lãnh đạo, nắm vững tài chính công ty, tham mưu cho giám đốc ra các quyết định….

Do đó mà kế toán trưởng cần là một người có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực điều hành, tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hạch toán cơ sở độc lập.

Trong doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thì kế toán trưởng thường đứng dưới và làm việc dưới quyền của giám đốc tài chính.

Nhiệm vụ, công việc của kế toán trưởng

Nhiệm vụ điều hành

 • Kế toán trưởng cần chính là người lãnh đạo phòng kế toán và chịu trách nhiệm trước công ty về tất cả các hoạt động của phòng do mình phụ trách.
 • Có trách nhiệm quản lý, trông coi mọi hoạt động liên quan đến tài chính, kế toán, nắm được toàn bộ tình hình tài chính của công ty để tham mưu cho giám đốc ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của công ty.
 • Tổ chức các công tác quản lý, điều hành, thực hiện công việc liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ, thẩm quyền của mình.
 • Tổ chức các công tác tài chính kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển của công ty trong từng giai đoạn.
 • Thường xuyên kiểm tra và kiểm soát, giám sát toàn bộ công việc của phòng để kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm của của phòng nhằm đạt hiệu quả cao nhất, nhận xét và đánh giá kết quả thực hiện công việc và năng lực của nhân viên phòng.
 • Là người chịu trách nhiệm chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất để thảo luận và cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng.
 • Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của phòng cho giám đốc của công ty. Tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của giám đốc.

công việc của kế toán trưởng 01

Kế toán trưởng cần thực hiện việc điều hành bộ phận phụ trách

Nhiệm vụ chuyên môn

Công tác tài chính

 • Kế toán trưởng sẽ trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn.
 • Trực tiếp giám sát và theo dõi các nguồn vốn được tài trợ, quản trị khoản mục tiền mặt, quan hệ với ngân hàng, tổ chức tín dụng hay các định chế tài chính khác nhằm đảm bảo cho công ty thực hiện được nghĩa vụ với các chủ đầu tư hoặc người nắm giữ cổ phiếu của công ty.
 • Kế toán trưởng cũng là người nghiên cứu, xây dựng các hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo cáo, biểu đồ, chỉ tiêu phân tích… nhằm đánh giá các hoạt động tài chính của công ty theo định kỳ.
 • Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.
 • Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của công ty để từ đó đề xuất các biện pháp tiết giảm chi phí hiệu quả.
 • Kiểm tra và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc phân công.

Công tác kế toán

 • Có trách nhiệm tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với chiến lược phát triển chung của công ty.
 • Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, đảm bảo việc ghi chép và tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty.
 • Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác những tài sản cố định, công cụ dụng vụ hay tiền mặt, hàng hóa, đánh giá tình hình sử dụng, quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các hư hỏng, thiệt hại và đề ra biện pháp xử lý, quản lý phù hợp nhất.
 • Tổ chức kiểm tra các hợp đồng kinh tế của công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của công ty.
 • Tổ chức đánh giá và phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn công ty. 
 • Lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo tài chính, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí của công ty hàng tháng, quý, năm. 

công việc của kế toán trưởng 02

Thực hiện công tác kế toán

Nhiệm vụ khác

 • Kiểm tra và giám sát việc chấp hành các quy định, thể lệ hay chính sách có liên quan đến công tác tài chính kế toán do công ty quy định nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các việc làm sai.
 • Không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý, nghiên cứu sâu sát hoạt động của các bộ phận để cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc trực tiếp phân công.

Qua những mô tả cơ bản về công việc của kế toán trưởng vừa rồi có thể thấy được tầm quan trọng của vị trí này như thế nào trong doanh nghiệp. Theo đó tùy thực tế và đặc thù của đơn vị mà kế toán trưởng sẽ phải đảm nhận thêm hoặc bớt các công việc vừa rồi. Ngoài ra hiện nay vẫn có nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong công tác kế toán, do đó mà giải pháp từ các công ty kế toán dịch vụ là rất tối ưu, liên hệ ngay Bepro.vn để được hỗ trợ chi tiết dịch vụ này!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT