Tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, đây là những tài sản dùng trong sản xuất kinh doanh và có giá trị lớn. Cùng tìm hiểu về tài sản cố định là gì trong bài viết mà Bepro chia sẻ dưới đây!

tài sản cố định là gì 01

Tìm hiểu về tài sản cố định là gì và phân loại cơ bản nhất

Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là những tài sản như nhà xưởng, máy móc được các doanh nghiệp mua và sử dụng trong thời hạn dài nhằm vào mục đích sản xuất chứ không phải để chuyển bán. Theo đó tài sản cố định tồn tại ở doanh nghiệp trong một thời gian dài và sẽ được khấu trừ giá trị hàng năm theo một tỷ lệ nhất định so với giá mua ban đầu, tùy theo mức độ hao mòn của nó.

Các khoản khấu trừ hàng năm sẽ được chuyển vào một quỹ đặc biệt được gọi là quỹ khấu hao để có thể hoàn lại chi phí mua sắm hoặc thay thế tài sản. Khi tài sản cố định tăng giá đáng kể thì sẽ phải định kỳ đánh giá lại chúng để giữ cho các giá trị ghi trong bảng tổng kết tài sản sát giá với thị trường bấy giờ.

Phân loại tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình

TSCĐ hữu hình chính là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên được hình thái, vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải…

Tài sản cố định vô hình

TSCĐ vô hình không có hình thái vật chất, nó thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kỳ kinh doanh. Ví dụ điển hình như một số chi phí có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, chi phí về quyền phát minh, sáng chế, phát hành và bản quyền tác giả…

tài sản cố định là gì

Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định thuê tài chính 

TSCĐ thuê tài chính là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê thì bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trước đó có trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó quy định tại thời điểm ký hợp đồng.

Tiêu chuẩn và cách nhận biết TSCĐ hữu hình

Theo như Khoản 1, Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 24/5/2013, tư liệu lao động chính là những TSCĐ có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống bao gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hoặc một số chức năng nhất định. Theo đó, nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống thì không thể hoạt động được, nếu thỏa mãn đồng thời của 3 tiêu chuẩn sau thì sẽ được xem là tái sản cố định:

 • Chắc chắn thu được cái lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
 • Có thời gian sử dụng trên một năm trở lên.
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị 30 triệu đồng trở lên.

Lưu ý

 • Trường hợp một hệ thống bao gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ được liên kết với nhau. Trong đó mỗi bộ phận có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu đi một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng chính của nó, nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản phải quản lý riêng từng bộ phận, thì lúc này mỗi bộ phận đó nếu cùng thỏa mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn trên, lúc này sẽ được coi là một TSCĐ hữu hình độc lập.
 • Đối với những súc vật làm việc và cho ra sản phẩm thì từng con súc vật thỏa mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn trên được coi là một tài sản cố định hữu hình.
 • Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây hoặc cây thỏa mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn trên được coi là một tài sản cố định hữu hình.

Tiêu chuẩn và cách nhận biết TSCĐ vô hình

Theo như khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC thì mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thỏa mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn như sau:

 • Tài sản này chắc chắn mang lại được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
 • Có thời gian sử dụng trên 1 năm.
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tị cậy và có giá trị 30 triệu đồng trở lên.

tài sản cố định là gì 02

Tiêu chuẩn và cách nhận biết TSCĐ vô hình

Lưu ý

Những khoản chi phí nào không đồng thời thỏa mãn cả 3 tiêu chuẩn trên thì sẽ được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào khoản chi phí kinh doanh của doanh nghiệp mà không được trích ra khấu hao.

Các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận chính là những tài sản cố định vô hình tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu thỏa mãn đồng thời 7 điều kiện sau:

 • Tính khả thi về mặt kỹ thuật sẽ đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng.
 • Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán.
 • Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó.
 • Tài sản vô hình đó cần phải tạo được ra được lợi ích kinh tế trong tương lai.
 • Cần có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khi, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó.
 • Có khả năng xác định một cách chắc chắn rằng toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô đình đó.
 • Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho TSCĐ vô hình.

Tài sản cố định là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, do đó kế toán doanh nghiệp cần tính toán và thực hiện tính toán chính xác nghiệp vụ kế toán. 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT