Kế toán tổng hợp đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp bởi hầu hết các doanh nghiệp đều cần có một kế toán tổng hợp để có thể giải quyết được những vấn đề liên quan đến tài chính một cách chính xác nhất. Trong bài viết này sẽ giới thiệu về công việc của kế toán tổng hợp của bộ phận kế toán doanh nghiệp.

công việc của kế toán tổng hợp 02

Tổng hợp các công việc của kế toán tổng hợp mới nhất

Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp là những công việc lưu trữ, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Kế toán tổng hợp là bộ phận thu thập, tổng hợp, kiểm tra, xử lý và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp, kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp trên sổ kế toán.

Tổng hợp các công việc của kế toán tổng hợp

Công việc hàng ngày 

 • Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc công việc của kế toán tổng hợp.
 • Hướng dẫn các nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối hoạt động và giải đáp những thắc mắc phát sinh như hoạt động của doanh nghiệp có liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh: Mua hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản cố định…. Thực hiện việc chi tiền, thu tiền…
 • Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác hay thuế GTGT.
 • Theo dõi và quản lý công nợ của doanh nghiệp.
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm, tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ kiện đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng hóa tồn kho, thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

công việc của kế toán tổng hợp 02

Tổng hợp các công việc của kế toán tổng hợp

Công việc hàng tháng 

 • Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức của sản phẩm.
 • Thực hiện việc tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.
 • Lập bảng phân bổ danh sách các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ… Hạch toán các khoản phân bổ đó.
 • Tính toán và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
 • Kiểm kê TSCĐ định kỳ 6 tháng/lần.
 • Đối chiếu và cung cấp các số liệu một cách chi tiết về các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, bút toán phân bổ và kết chuyển.
 • Lập báo cáo thuế theo quy định như tờ khai thuế GTGT, TNCN… 
 • Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra và thuế TNCN.
 • Lập các báo cáo nội bộ theo như yêu cầu nhà quản lý như báo cáo quản trị (báo cáo tài chính, tổng chi phí, doanh thu…).

Công việc hàng quý

 • Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý nếu như doanh nghiệp có đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý.
 • Tiến hành lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý.
 • Lập các báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
 • Lập báo cáo nội bộ.
 • Tổng hợp những số liệu hạch toán từ các phân hệ phải thu, trả, kế toán khi, kế toán thanh toán, kế toán thuế, giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
 • Kiểm tra và đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

Công việc hàng năm

Đầu năm

 • Tiến hành việc nộp tiền thuế môn bài đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động.
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài đối với những doanh nghiệp mới thành lập.
 • Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ và hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

Cuối năm

 • Kiểm tra sự cân đối giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết hay không.
 • Thực hiện việc lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
 • Tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN.
 • Lập BCTC.
 • Lập báo cáo quản trị.
 • In sổ sách theo đúng như quy định như số quỹ, ngân hàng, báo cáo nhập xuất tồn kho hay sổ chi tiết…

Quyền hạn của kế toán tổng hợp

 • Trực tiếp yêu cầu các nhân viên kế toán khác điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai.
 • Yêu cầu các kế toán viên cung cấp việc báo cáo kịp thời và đầy đủ theo như quy định.

công việc của kế toán tổng hợp

Quyền hạn của kế toán tổng hợp

Quan hệ công việc

Quan hệ nội bộ

 • Tất cả các nhân viên, các phòng ban của công ty.
 • Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách của phòng kế toán.
 • Nhận thông tin và thông tin trực tiếp từ kế toán viên.

Quan hệ bên ngoài

 • Cục thuế.
 • Ngân hàng.
 • Khách hàng.
 • Nhà cung cấp.

Tiêu chuẩn yêu cầu

 • Nắm vững các nghiệp vụ và chế độ kế toán doanh nghiệp.
 • Biết tổ chức và xây dựng kế hoạch nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính có liên quan đến nghiệp vụ kế toán.
 • Có những kiến thức cơ bản về quy trình hoạt động, sản xuất của công ty.

Khối lượng công việc của kế toán tổng hợp rất lớn nên đòi hỏi người phụ trách công việc phải có nghiệp vụ cao, khả năng linh hoạt, giao tiếp và quan hệ với nội bộ, bên ngoài công ty tốt. Ngoài ra bạn có thể liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp Bepro.vn để được hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ kế toán tốt nhất.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT