Kinh doanh là gì và các hoạt động trong kinh doanh

Kinh doanh là gì và các hoạt động trong kinh doanh

Kinh doanh là gì, có phải là điều kiện cơ bản để phát triển nền kinh tế ổn định. Hoạt động kinh doanh nhằm mục đích tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho con người và xã hội. Hiện nay nó trở thành một phần thiết yếu của thế giới hiện đại. Vậy khái niệm...