Sổ sách kế toán cần có trong một doanh nghiệp 2021

Sổ sách kế toán cần có trong một doanh nghiệp 2021

Sổ sách kế toán là một hệ thống được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Và theo từng hình thức ghi sổ kế toán. Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu. Về mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế...