Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Cụ thể ra sao hãy cùng dịch vụ kế toán tphcm bePro.vn tìm hiểu qua bài viết sau nhé! 

 

Luật kế toán 2015 và những nội dung quan trọng cần chú ý 

Luật kế toán 2015 và những nội dung quan trọng cần chú ý

 

Đối tượng áp dụng Luật kế toán 2015

  1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
  2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
  3. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.
  4. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
  5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
  6. Hộ kinh doanh, tổ hợp tác.
  7. Người làm công tác kế toán.
  8. Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.
  9. Tổ chức nghề nghiệp về kế toán.
  10. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

 

 

Phạm vi điều chỉnh của luật kế toán 2015

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

 

 Chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán

– Chuẩn mực kế toán gồm những quy định và phương pháp kế toán cơ bản để lập báo cáo tài chính.

– Các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gồm những quy định. Và hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Đối với người làm kế toán, kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán. Trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

 

Luật kế toán 2015 và những nội dung quan trọng cần chú ý 

Luật kế toán 2015 và những nội dung quan trọng cần chú ý

 

 

Nhiệm vụ kế toán

– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng. Và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

– Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản. Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán. Tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

 

Giá trị của tài liệu, số liệu kế toán

– Tài liệu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý của đơn vị kế toán. Và được sử dụng để công bố, công khai theo quy định của pháp luật.

– Tài liệu, số liệu kế toán là cơ sở để xây dựng. Và xét duyệt kế hoạch, dự toán, quyết toán, xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán

– Đơn vị kế toán có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán.

– Đơn vị kế toán có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, đầy đủ. Trung thực, minh bạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 

Luật kế toán 2015 và những nội dung quan trọng cần chú ý 

Luật kế toán và những nội dung quan trọng cần chú ý

 

Nội dung đáng chú ý của luật kế toán 2015

– Dành riêng một chương để quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán (từ Điều 57 đến Điều 70).

– Trường hợp chứng từ điện tử được lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn. Và bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

– Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và các tài sản hoặc nợ phải trả có giá trị biến động. Thường xuyên phải được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính.

– Báo cáo tài chính nhà nước.

– Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định kiểm tra kế toán đối với các đơn vị kế toán trên địa bàn do mình quản lý.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về luật kế toán 2015 và những nội dung quan trọng cần chú ý. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.  

 

 

Thẻ: #ketoan, #luat

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT