Luật doanh nghiệp 2021 hiện đang đang là Luật doanh nghiệp mới nhất và đang có hiệu lực thi hành. Quốc hội đã vừa thông qua Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Luật doanh nghiệp 2021 có hiệu lực sẽ thay thế và làm chấm dứt hiệu lực của Luật doanh nghiệp năm 2014. Cùng công ty dịch vụ kế toán bePro.vn tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn. 

 

Những nội dung mới thay đổi của Luật doanh nghiệp 2021

Doanh nghiệp được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp nếu không được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 3 Nghị định 01/2021. Thì việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Hiện hành tại Nghị định 78/2015 và Nghị định 108/2018 không đề cập vấn đề này.

 

Luật doanh nghiệp 2021 và những quy định mới nhất

Luật doanh nghiệp 2021 và những quy định mới nhất

 

Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021

Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: 

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh. Nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp DN tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cụ thể: 

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Như vậy, thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh được rút ngắn. Từ chậm nhất 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc.

 

Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp chịu trách nhiệm:

– Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi theo quy định.

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi theo quy định.

– Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp khi có thay đổi theo quy định.

Luật hiện tại quy định:

Hiện hành quy định trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi có thay đổi là của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

Luật doanh nghiệp 2021 và những quy định mới nhất

Luật doanh nghiệp 2021 và những quy định mới nhất

 

Chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội thành doanh nghiệp xã hội 

Nghị định cũng quy định việc chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện. Thành doanh nghiệp xã hội theo luật doanh nghiệp 2021. Cụ thể, cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được dùng toàn bộ tài sản. Có quyền và nghĩa vụ để chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội. Sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Doanh nghiệp xã hội sau khi chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động. Và các nghĩa vụ khác của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện chấm dứt hoạt động. Kể từ ngày doanh nghiệp xã hội được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Các trường hợp cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 01/2021. Thì cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Không thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Việc cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng được áp dụng khi xảy ra một hoặc một số trường hợp sau đây:

+ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp.

+ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gặp sự cố kỹ thuật.

+ Chiến tranh, bạo loạn, thiên tai và trường hợp bất khả kháng khác.

(Hiện hành tại Nghị định 78/2015 không đề cập đến vấn đề này).

 

Luật doanh nghiệp 2021 và những quy định mới nhất

Luật doanh nghiệp và những quy định mới nhất

 

Không hạn chế thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Luật 2015 quy định trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên. Hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

Tuy nhiên, Nghị định 01/2021 không còn quy định hạn chế “Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.” nữa.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về luật doanh nghiệp 2021 và những quy định mới nhất. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.  

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT