Luật doanh nghiệp 2014 được ban hành để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Cùng dịch vụ kế toán tphcm bePro.vn điểm qua những nội dung chính trong bộ luật này nhé! 

 

Tổng quan về luật doanh nghiệp

Luật DN quy định quyền tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp. Cụ thể, ngoại trừ các đối tượng tại khoản 2, Điều 18 không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp. Mọi cá nhân và tổ chức đều có quyền tham gia thành lập và quản lý doanh nghiệp. Đây là một sự cởi trói rất lớn cho cộng đồng trong việc gia nhập thị trường. Với cách tiếp cận chọn bỏ như vậy, chỉ những đối tượng nào nằm trong danh sách bị cấm thành lập. Và quản lý doanh nghiệp, còn lại đều được quyền tự do trong việc thành lập và quản lý doanh nghiệp.

 

Luật doanh nghiệp 2014 và những nội dung cần lưu ý

Luật doanh nghiệp 2014 và những nội dung cần lưu ý

 

 

Những điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2014

Loại bỏ quy định về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Những nội dung về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2005 sẽ được bãi bỏ. Thay vào đó, Điểm c Khoản 4 Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rằng. Các nhà đầu tư nước ngoài phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rồi sau đó sẽ thành lập doanh nghiệp.

Bổ sung quy định về Phiếu lý lịch tư pháp

Điểm e Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp đã bổ sung một nội dung mới về Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp Cơ quan Đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp. Bắt buộc phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

Thay đổi thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tại Điều 27 Luật doanh nghiệp đã rút ngắn thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chỉ còn trong thời hạn 03 ngày làm việc. So với 05 ngày làm việc quy định tại Nghị định 43/2010 về đăng ký doanh nghiệp.

 

Luật doanh nghiệp 2014 và những nội dung cần lưu ý

Luật doanh nghiệp 2014 và những nội dung cần lưu ý

 

Quy định sửa đổi Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 29 Luật doanh nghiệp thì Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đã bỏ mục ngành nghề kinh doanh, vốn pháp định, danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần,…Theo đó, khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài,… 

Doanh nghiệp chỉ cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để được bổ sung trong hồ sơ. Mà không phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. 

 

Về con dấu

Doanh nghiệp có quyền có nhiều con dấu và tự quyết về hình thức và nội dung con dấu. Nhưng phải thể hiện tên và mã số doanh nghiệp. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu mới với cơ quan đăng ký kinh doanh. Để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu.  Doanh nghiệp cần nêu rõ trong Điều lệ theo quy định.

 

Về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014. Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cần nêu rõ trong Điều lệ doanh nghiệp.

Những thay đổi trên đây tuy tạo ra quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh. Nhưng cũng đặt ra yêu cầu Quý doanh nghiệp tiến hành sửa đổi. Bổ sung Điều lệ để phản ánh và hiện thực hóa các quy định này trong thực tế.

 

Thay đổi thời hạn góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp đã quy định thống nhất. Về thời hạn thành viên phải góp vốn phần vốn góp trong Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Cụ thể:

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản. Như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Luật doanh nghiệp 2014 và những nội dung cần lưu ý

Luật doanh nghiệp và những nội dung cần lưu ý

 

Thay đổi tỷ lệ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện. Ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định. Thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày. Kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ về luật doanh nghiệp 2014 và những nội dung cần lưu ý. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.  

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT