Di chúc hợp pháp và nội dung di chúc theo Pháp luật. Hiện nay có rất nhiều bản di chúc được lập và tài sản được để lại nhằm mục đích khác nhau. Tuy nhiên có một số gia đình vẫn còn phát sinh tranh chấp từ nội dung của di chúc. Đặc biệt là đối với di chúc được lập bằng miệng. Cụ thể ra sao hãy cùng dịch vụ kế toán trọn gói bePro.vn tìm hiểu nhé! 

 

Di chúc là gì ?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Và thể hiện quyền định đoạt tài sản thừa kế của người để lại di sản thừa kế. Thuộc quyền sở hữu của mình cho những người khác (người thừa kế theo di chúc). Được chỉ định theo ý chí của người để lại di sản trong di chúc. 

 

Di chúc hợp pháp và nội dung di chúc theo Pháp luật

Di chúc hợp pháp và nội dung di chúc theo Pháp luật

 

 

Di chúc hợp pháp là gì?

Đó là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Khi người để lại di sản chết mà di chúc được sử dụng để phân chia di sản thừa kế của người đó. Thì di chúc cần đảm bảo giá trị pháp lý.

Như vậy. đó là di chúc thể hiện ý chí của cá nhân về việc chuyển tài sản của mình cho người khác. Được pháp luật công nhận và thực hiện chia di sản thừa kế theo ý nguyện của người đó sau khi chết.

Ngoài ra, khi công bố di chúc, thì nội dung có thể có giá trị pháp lý hoàn toàn hoặc chỉ có hiệu lực một phần. Trong trường hợp này sẽ chia di sản theo phần nội dung hợp pháp. Những tài sản còn lại được chia thừa kế theo pháp luật.

 

 

Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp

Để được coi là hợp pháp và được đưa ra làm căn cứ thực hiện việc phân chia di sản thừa kế. Và các nội dung khác trong bản di chúc thì phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

Điều kiện chung

Di chúc phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc. Không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép.

– Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Hình thức di chúc không trái quy định của luật.

 

Di chúc hợp pháp và nội dung di chúc theo Pháp luật

Di chúc hợp pháp và nội dung di chúc theo Pháp luật

 

 

Các trường hợp khác đối với di chúc lập thành văn bản

– Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản. Và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ. Phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

– Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp. Nếu có đủ các điều kiện chung trên.

 

Đối với di chúc miệng

– Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình. Trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng. Người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng. Thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký. Hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

 

Điều kiện người làm chứng

Việc lập di chúc có người làm chứng thì những người được phép làm chứng cho di chúc phải tuân thủ đúng quy định. Theo Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015, mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc. Trừ những người sau đây.

  1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
  2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
  3. Và người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

 

Nội dung của di chúc

1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

  1. a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  2. b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  3. c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  4. d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa. Thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

 

Di chúc hợp pháp và nội dung di chúc theo Pháp luật

Nội dung sửa đổi di chúc theo Pháp luật

 

Sửa đổi di chúc là gì ?

Khái niệm về sửa đổi di chúc được hiểu là người lập di chúc bằng ý chí tự nguyện của mình thay thế. Hoặc phủ nhận một phần quyết định trong di chúc đã lập bằng quyết định mới.

Việc sửa đổi di chúc có thể được biểu hiện ở các dạng sau:

1) Sửa đổi người được hưởng di sản thừa kế.

2) Thay đổi các quyền và nghĩa vụ của những người thừa kế.

3) Sửa đổi câu văn trong di chúc đã lập.

 

Kết luận:

Vừa rồi là chia sẻ của bePro.vn về di chúc và nội dung di chúc theo Pháp luật. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.

 

Thẻ: #khainiem

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT