Nếu bạn đang có ý định mở một doanh nghiệp, thì việc xử lý các hoạt động tài chính của công ty chính là điều mà bạn cần giải quyết đầu tiên. Khi đó kế toán chính là bộ phận sẽ giải quyết vấn đề tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp. Vậy kế toán là gì?

kế toán là gì 01

Kế toán là gì? Vai trò của hoạt động kế toán đối với doanh nghiệp

Kế toán là gì?

Kế toán là quá trình thu thập, ghi chép, tổng hợp, kiểm tra, xử lý, phân tích và báo các thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật, thời gian lao động. Qua đó theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp và tổng hợp các kết quả bằng các bản báo cáo kế toán. Kế toán là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, các thông tin mà bộ phận kế toán cung cấp rất cần thiết cho nhà quản trị, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp đưa ra các chiến lược và quyết định kinh doanh. Bởi nếu thông tin kế toán sai lệch sẽ rất dễ dẫn đến các quyết định sai lầm của nhà quản trị. Thông qua bộ phận kế toán, các nhà quản lý có thể theo dõi thường xuyên được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ khâu sản xuất, theo dõi thị trường hay kiểm soát nội bộ. Từ đó đưa ra những đánh giá và hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp trong tương lai. Kế toán sẽ bao gồm 2 bộ phận chính đó là kế toán quản trị và kế toán tài chính.

  • Kế toán tài chính sẽ tập trung vào các nhu cầu cụ thể của những người bên ngoài doanh nghiệp như các cổ đông, nhà cung cấp, ngân hàng cho vay hay các cơ quan quản lý nhà nước.
  • Kế toán quản trị chỉ thì phục vụ cho những người ra quyết định bên trong công ty như các nhà quản trị cấp cao, phòng ban, hiệu trưởng, giám đốc bệnh viện hay các cấp quản lý trong nội bộ tổ chức….

Nhiệm vụ của một kế toán là gì?

Kế toán có những công việc và nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Thu thập, xử lý các số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
  • Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có, tình hình sử dụng tài sản, vốn, quá trình và kết quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng kinh phí của doanh nghiệp.
  • Kế toán sẽ kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vị thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản…
  • Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành các hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, đề xuất các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
  • Cung cấp các thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

kế toán là gì

Kế toán là gì? Vai trò của hoạt động kế toán đối với doanh nghiệp

Tại sao công ty cần bộ phận kế toán?

Vai trò của tài chính doanh nghiệp và bộ máy kế toán của công ty có sự liên quan mật thiết với nhau. Theo đó tài chính doanh nghiệp sẽ biểu hiện cho sự vận động dịch chuyển của các luồng giá trị phục vụ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ máy kế toán sẽ xác định đúng nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp như nhu cầu huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ, các phương thức đòn bẩy kinh doanh để huy động nguồn vốn… Một bộ máy kế toán mạnh, sổ sách kế toán rõ ràng, được phân tích thấu đáo sẽ giúp cho người điều hành đưa ra được các quyết định kinh doanh đạt hiệu quả. Mặt khác, sổ sách rõ ràng thì việc quyết toán về thuế đối với cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nhiều hơn. Hoạt động kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhờ đó mà người quản lý sẽ điều hành trôi chảy hơn các hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát tốt nội bộ. Kế toán còn cung cấp các tài liệu cho doanh nghiệp làm cơ sở hoạch định chương trình hành động cho từng giai đoạn, thời kỳ. Nhờ đó mà người quản lý sẽ tính toán được hiệu quả công việc, vạch ra được các định hướng trong tương lai. Triển khai và thực hiện tốt các hệ thống quản lý thông tin để có thể thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.

Giải pháp kế toán hiệu quả cho doanh nghiệp

kế toán là gì 02

Kế toán là gì? Vai trò của hoạt động kế toán đối với doanh nghiệp

Tuy nhiên không phải công ty nào cũng có đủ tiềm lực để xây dựng một bộ phận kế toán năng lực và có kinh nghiệm lâu năm để thực hiện các nghiệp vụ kế toán hiệu quả nhất. Do đó mà Bepro.vn mang lại giải pháp dịch vụ kế toán thuế trọn gói nhằm phục vụ cho tất cả các doanh nghiệp tại HCM và các tỉnh thành lân cận. Theo đó, nếu bạn đang là chủ sở hữu doanh nghiệp nhưng gặp khó khăn trong việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận kế toán vì không đủ chuyên sâu về kế toán và các quy định có liên quan thì Bepro chính là giải pháp hàng đầu dành cho bạn. Liên hệ Bepro qua Hotline 0903.971.603 hoặc tìm hiểu thêm dịch vụ https://bepro.vn//dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi/.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT