Trách nhiệm pháp lý là gì? Đặc điểm và phân loại trách nhiệm pháp lý? Các loại trách nhiệm pháp lý hiện nay. Tất cả sẽ được dịch vụ kế toán tphcm bePro.vn giải đáp trong bài viết dưới đây. 

 

Trách nhiệm pháp lý là gì

Trách nhiệm pháp lý là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể phải gánh chịu. Thể hiện qua việc họ phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế nhà nước. Được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật khi họ vi phạm pháp luật. Hoặc khi có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác được pháp luật quy định.

Trách nhiệm pháp lý còn là việc cá nhân, tổ chức cần phải thực hiện nghĩa vụ của mình trước pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi gây ra cá nhân, tổ chức phải gánh chịu trách nhiệm hình sự, hành chính và bồi thường dân sự.

Trách nhiệm pháp lý là gì và đặc điểm trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý là gì và đặc điểm trách nhiệm pháp lý

 

 

Đặc điểm của trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý có các đặc điểm sau:

– Trách nhiệm pháp lý là gì? Đây là loại trách nhiệm do pháp luật quy định. Đây là quy định khác biệt so với các loại trách nhiệm như trách nhiệm tôn giáo, trách nhiệm đạo đức…

– Trách nhiệm pháp lý luôn gắn với các biện pháp cưỡng chế của nhà nước.

– Chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật phải gánh chịu hậu quả, chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật.

– Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bắt buộc chủ thể phải gánh chịu. Như thiệt hại về tài sản, về nhân thân… mà trong phần chế tài của quy phạm pháp luật quy định.

– Khi có thiệt hại xảy ra mà được pháp luật quy định thì phát sinh trách nhiệm pháp luật.

 

Ý nghĩa của trách nhiệm pháp lý là gì

Trách nhiệm pháp lý giúp ngăn ngừa, giáo dục và cải tạo những hành vi vi phạm pháp luật. Chủ thể phải chịu hậu quả về trách nhiệm hình sự, dân sự, hành chính, trách nhiệm kỷ luật trước pháp luật.

Trách nhiệm pháp lý sẽ giáo dục mọi người có ý thức tôn trọng, chấp hành đúng theo quy định pháp luật.

Từ những quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý. Mọi người dân có lòng tin và tin tưởng pháp luật.

 

Trách nhiệm pháp lý là gì và đặc điểm trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý là gì và đặc điểm trách nhiệm pháp lý

 

Phân loại trách nhiệm pháp lý 

Dựa vào tính chất mà trách nhiệm pháp lý có thể được phân thành những loại sau đây:

Trách nhiệm hình sự:

Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm của 1 người đã phạm tội. Và phải chịu sự trừng phạt thích đáng theo quy định của Nhà nước. Việc xử phạm những kẻ có tội là 1 cách để bảo vệ an ninh đất nước, bảo vệ an toàn cho người dân.

Trách nhiệm dân sự:

Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm gánh chịu những biện pháp cưỡng chế Nhà nước. Khi 1 chủ thể xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác. Biện pháp cưỡng chế thường được áp dụng trong trường hợp này là bồi thường thiệt hại.

Trách nhiệm hành chính:

Trách nhiệm hành chính là trách nhiệm của 1 cá nhân, cơ quan, tổ chức. Đã tạo ra 1 vi phạm hành chính và phải gánh chịu biện pháp cưỡng chế hành chính. Loại hình cưỡng chế sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm của cá nhân/tổ chức ấy. Biện pháp cưỡng chế sẽ do 1 cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Trách nhiệm hiến pháp:

Trách nhiệm hiến pháp là trách nhiệm mà 1 chủ thể phải gánh chịu. Khi họ vi phạm hiến pháp, chế tài đi kèm trách nhiệm này. Trách nhiệm hiến pháp vừa là trách nhiệm pháp lý đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị. Chủ thể phải chịu trách nhiệm hiến pháp thường là các cơ quan Nhà nước. Hoặc những quan chức cấp cao làm việc cho Nhà nước.

Trách nhiệm kỷ luật:

Trách nhiệm kỷ luật là trách nhiệm của 1 chủ thể khi họ vi phạm kỷ luật lao động, học tập, công tác. Mà cơ quan nơi họ làm việc đã đề ra. Họ sẽ phải chịu 1 hình thức kỷ luật nào đó theo quy định của pháp luật nói chung. Và cơ quan quản lý họ nói riêng.

 

Trách nhiệm pháp lý là gì và đặc điểm trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý và đặc điểm trách nhiệm pháp lý

 

Trách nhiệm pháp lý của quốc gia trong quan hệ quốc tế

Quốc gia cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế trong quan hệ quốc tế. Trách nhiệm này có thể phát sinh từ hành vi vi phạm luật quốc tế của quốc gia. Ví dụ, quốc gia không thực hiện các cam kết quốc tế mà mình đã công nhận (CEDAW). Hoặc ban hành luật trái với luật quốc tế. Không ngăn chặn kịp thời các hành vi cực đoan tấn công cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài của những người biểu tình… Trách nhiệm này cũng có thể phát sinh khi có hành vi mà luật quốc tế không cấm. Ví dụ, Quốc gia sử dụng tên lửa vũ trụ, tàu năng lượng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử… Gây ra thiệt hại cho vật chất cho các chủ thể khác của luật quốc tế.

Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật. Mà cá nhân, tổ chức vi phạm phải gánh chịu những loại trách nhiệm pháp lý khác nhau. Như trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm bồi thường dân sự nặng.

 

Kết luận:

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về trách nhiệm pháp lý là gì và phân loại trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.

 

Thẻ: #khainiem

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT