Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đang được rất nhiều người lao động quan tâm. Việc tham gia đóng tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội là quyền lợi cũng như nghĩa vụ của cả NLĐ và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, do sự thay đổi của tình hình quỹ bảo hiểm xã hội, nền kinh tế đất nước nên hàng năm vẫn có sự thay đổi. Bài viết dưới đây của BePro.vn sẽ cung cấp cho bạn sự thay đổi của mức đóng và tỷ lệ đóng BHXHi trong những năm gần đây.

 

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, BHTN, BHYT đối với lao động Việt Nam

– Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn. Và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

 

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0.3% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.3% 10.5%
Tổng cộng: 31.8%

 

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với từng đối tượng lao động

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với từng đối tượng lao động

 

– Trường hợp doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng 32%

 

Tỷ lệ đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với lao động nước ngoài

Từ nay đến hết năm 2021:

– Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn. Và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

 

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
3% 0.3% 3% 1.5%
6.3% 1.5%
Tổng cộng 7.8%

 

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với từng đối tượng lao động

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với từng đối tượng lao động

– Trường hợp doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

 

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
3% 0.5% 3% 1.5%
6.5% 1.5%
Tổng cộng 8%

 

Về cơ bản, có thể thấy, tỷ lệ đóng BHXH, BHTN, BHYT từ ngày 15/7/2020 không thay đổi nhiều. Chủ yếu điều chỉnh với nhóm doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được đóng BHXH bắt buộc. Vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở mức thấp hơn bình thường.

 

Các mức đóng BHXH, BHYT, BHTN 

Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động khi giao kết hợp đồng lao động. Các mức đóng BHXH, BHYT, BHTN được tính trên cơ sở “Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm” của người lao động.

1. Về mức đóng BHXH:

– Mức đóng BHXH của người sử dụng lao động: 17%, trong đó, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản. Và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Mức đóng của người lao động: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Về mức đóng BHYT:

Mức đóng BHYT hiện nay theo quy định là 4,5% tiền lương hàng tháng của người lao động. Trong đó:

– Mức đóng của người sử dụng lao động đóng 3%.

– Và mức đóng của người lao động: 1,5%.

 

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội đối với từng đối tượng lao động

Tỷ lệ đóng BHXH đối với từng đối tượng lao động

3. Về mức đóng BHTN:

– NLĐ đóng bằng 1% tiền lương tháng.

– Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng. Thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng. Theo quy định tại thời điểm đóng BHTN.

4. Về mức đóng BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Người sử dụng lao động hằng tháng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bằng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn. Và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TB&XH nghiệp được áp dụng mức đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ.

– Người lao động không phải đóng khoản bảo hiểm này.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội và các loại bảo hiểm khách dành cho người lao động. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về bảo hiểm, các dịch vụ kế toán khác, hãy liên hệ đến bePro.vn để được tận tình tư vấn nhé! 

Thẻ: #baohiem, #BHXH

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT