Thu nhập dưới 2 triệu có phải quyết toán thuế hay không

Thu nhập dưới 2 triệu có phải quyết toán thuế hay không

Thu nhập dưới 2 triệu có phải quyết toán thuế hay không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người lao động thời vụ đặc biệt quan tâm. Trong tháng doanh nghiệp có ký kết hợp đồng hoặc thuê lao động thời vụ không thường xuyên. Và chi trả thành nhiều lần mỗi lần dưới 2 triệu...
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân là thời điểm quan trọng của mỗi người lao động và doanh nghiệp vào cuối năm. Quyết toán thuế TNCN là việc tất yếu mà kế toán trong các công ty, doanh nghiệp cần phải biết. Các cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác...
Hạch toán quyết toán thuế TNCN theo thông tư 133

Hạch toán quyết toán thuế TNCN theo thông tư 133

Hạch toán quyết toán thuế TNCN là công việc quan trọng của kế toán doanh nghiệp. Hàng tháng, hàng quý các doanh nghiệp thực hiện kê khai và khấu trừ thuế TNCN. Từ tiền lương, tiền công nếu có. Cuối năm quyết toán thuế TNCN, sẽ có những cá nhân uỷ quyền cho doanh...