Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới của pháp luật đang được rất nhiều người lao động quan tâm. Để quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công trong năm 2019. Người nộp thuế phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán...
Hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN là vấn đề đang được người lao động quan tâm hiện nay. Nếu doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Thì người nộp thuế kê khai quyết toán thuế tncn  tạm nộp của tháng, quý có sai sót. Đồng thời tổng hợp số...