Cách làm báo cáo thuế là một trong những nghiệp vụ mà bộ phận kế toán của bất kỳ một đơn vị nào cũng phải thực hiện thường xuyên và định kỳ. Hãy cùng bePro.vn tìm hiểu về khái niệm, cách làm báo cáo thuế và thời hạn nộp theo quy định luôn được nhiều sự quan tâm của kế toán.

 

Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai các hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào. Được phát sinh trong quá trình mua hàng hay mua dịch vụ. Và các hóa đơn bán hàng do chính đơn vị phát hành. Đó là thuế Giá trị gia tăng đầu ra. 

Báo cáo thuế được xem là cầu nối để cơ quan quản lý thuế nắm bắt được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Do đó, việc nắm rõ và chính xác các quy định của pháp luật về báo cáo thuế. Ví dụ như là: Các loại tờ khai thuế doanh nghiệp cần nộp, thời hạn để nộp tờ khai thuế. Và thời gian để nộp tiền thuế của doanh nghiệp khi có phát sinh là vấn đề rất cần thiết. 

 

Cách làm báo cáo thuế hàng tháng dành cho kế toán

Cách làm báo cáo thuế hàng tháng dành cho kế toán

 

 

Báo cáo thuế gồm các vấn đề sau: 

Các loại tờ khai phải nộp định kỳ theo tháng hay quý :

– Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp hàng tháng hay quý.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

– Tính và thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có) hàng quý.

– Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng hay quý.

 

Cách làm báo cáo thuế hàng tháng dành cho kế toán

Báo cáo thuế hàng tháng dành cho kế toán – doanh nghiệp

 

Các loại thuế phải nộp hàng tháng

1. Thuế giá trị gia tăng

A. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

– Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT.

– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT.

– Kèm theo các phụ lục khác nếu có.

B. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

– Trực tiếp trên GTGT: tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT.

– Trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.

– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT.

 

2. Thuế thu nhập cá nhân

– Tờ khai thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả tiền lương)

– Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN. Dành cho Doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán,…

Lưu ý: Trong tháng phát sinh số thuế Thu nhập cá nhân phải nộp> 50.000.000đ. Thì kê khai theo tháng, không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

– Ngoài ra còn các báo cáo thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN. Và tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN hoặc tờ khai mẫu 01/KK- TNCN và 01/KK-XS. Được áp dụng với từng loại hình doanh nghiệp và hình thức kinh doanh phù hợp.

– Cách làm báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB. Kèm theo bảng kê hàng hóa và đơn hàng bán được vào mẫu 01-1/ TTĐB. Và bảng kê thuế được khấu trừ theo mẫu 01-2/TTĐB nếu có.

– Khai thuế tài nguyên và thuế môi trường với cơ quan thuế theo mẫu 01- TAIN và mẫu 01/TBVMT.

 

Thời hạn nộp báo cáo thuế

Hạn nộp báo cáo thuế gồm các loại tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là:

– Thời hạn nộp báo cáo thuế theo tháng. 

Chậm nhất là vào ngày 20 của tháng tiếp theo liền kề.

– Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng lần phát sinh. 

Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 tính kể từ ngày phát sinh.

– Tờ khai quyết toán thuế năm.

Chậm nhất là vào ngày thứ 90 tính kể từ ngày kết thúc của năm tài chính. Trong trường hợp doanh nghiệp có chia tách hay hợp nhất hoặc sát nhập. Và có chuyển đổi hình thức sở hữu, bị giải thể, bị chấm dứt hoạt động. Thì chậm nhất là vào ngày thứ 45 tính kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định.

 

Cách làm báo cáo thuế hàng tháng dành cho kế toán

Cách làm báo cáo thuế hàng tháng dành cho kế toán

 

 

Những lưu ý về cách làm báo cáo thuế hàng tháng 

– Hãy sắp xếp các hóa đơn bán ra theo trình tự và theo quy trình ngày tháng.

– Khi thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán. Thì phải phân biệt rõ đâu là hàng hóa, đâu là nguyên vật liệu hay tài sản và dụng cụ công cụ.

– Kê khai hàng tháng một cách cẩn thận và cần kiểm tra lại.

– Hàng tháng nên thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán. Và thực hiện chỉnh sửa trước khi cho ra dữ liệu và tiến hành nộp tờ khai.

– Xử lý tất cả các các vấn đề có liên quan đến tài khoản trong khi cân đối kế toán.

– Quyết toán phần thuế TNDN trước để có thể so sánh với chênh lệch số liệu thuế TNDN. Qua đó tạo bút toán để xử lý phần chênh lệch thuế TNDN. Rồi mới kết chuyển lại và lập Báo cáo tài chính.

– Hàng tháng nên thực hiện cân đối mọi vấn đề liên quan. Ví dụ như thuế, các chi phí và lợi nhuận,… để đến cuối năm không bị quá tải trong việc lập báo cáo tài chính.

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về cách làm báo cáo thuế hàng tháng dành cho kế toán. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến  dịch vụ kế toán trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé !

 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT