Hạch toán bảo hiểm xã hội trích theo lương người lao động và bảo hiểm (BHYT, BHTN, KPCĐ). Cách hạch toán chi tiết về BHXH theo Thông tư 200. Tài khoản sử dụng – TK 334 – Phải trả người lao động. Dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho NLĐ của doanh nghiệp. Về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động. Cụ thể sẽ được công ty kế toán bePro.vn giải đáp trong bài viết dưới đây. 

 

Hạch toán trong kế toán là gì

– Hạch toán kế toán ( còn gọi là kế toán ) là một môn khoa học phản ánh. Và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và các cơ quan.

– Hạch toán là quá trình quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép lại quá trình tái sản xuất xã hội. Nhằm quản lý các hoạt động đó ngày một chặt chẽ hơn.

– Những yêu cầu quan trọng đối với hạch toán là đầy đủ, chính xác, kịp thời. Về nội dung và thống nhất về phương pháp, bảo đảm tiêu chuẩn hoá (quy cách hoá). Và đặc biệt là so sánh được các số liệu hạch toán.

 

Hạch toán bảo hiểm xã hội trích theo lương người lao động

Hạch toán bảo hiểm xã hội trích theo lương người lao động

 

 

Hạch toán các khoản Bảo hiểm xã hội trích theo lương

1. Khi tính trích các khoản KPCĐ, Bảo hiểm trừ vào chi phí của DN:

Các bạn phải chi tiết cho từng bộ phận nhé: VD: Bộ phận quản lý, bộ phận bán hàng…

Nợ TK 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642…:   Tiền lương tham gia BHXH x 23,5%

Có TK 3383 (BHXH): Tiền lương tham gia BHXH x 17,5%.

Tiền lương tham gia BHXH x 3%: Có TK 3384 (BHYT).

Có TK 3386 (hoặc 3385) (BHTN): Tiền lương tham gia BHXH x 1%.

Có TK 3382 ( KPCĐ): Tiền lương tham gia BHXH x 2%.

Chú ý: BHTN

Nếu theo Thông tư 200 là: 3386.

Nếu theo Thông tư 133 là: 3385.

 

2. Trích khoản Bảo hiểm trừ vào lương của nhân viên:

Nợ TK 334: Tiền lương tham gia BHXH x 10,5%.

Có TK 3383:  Tiền lương tham gia BHXH x 8%.

Có TK 3384:  Tiền lương tham gia BHXH x 1,5%.

Và Có TK 3386 (hoặc 3385): Tiền lương tham gia BHXH x 1%.

 

3. Hạch toán khi nộp tiền bảo hiểm xã hội:

Nợ TK 3383:   Số tiền đã trích BHXH (Tiền lương tham gia BHXH x 25,5%).

Nợ TK 3384:   Số tiền đã trích BHYT (Tiền lương tham gia BHXH x 4,5%).

Số tiền đã trích BHTN (Tiền lương tham gia BHXH x 2%): Nợ TK 3386 (hoặc 3385).

Nợ TK 3382:   Số tiền đóng kinh phí công đoàn (Tiền lương tham gia BHXH x 2%).

Có TK 1111, 1121:   Tổng phải nộp (Tiền lương tham gia BHXH x 34%).

Cụ thể: 

Nộp cho bên Cơ quan BH là 32%.

Nộp cho bên Liên đào lao động Quận, huyện: 2%.

 

Hạch toán bảo hiểm xã hội trích theo lương người lao động

Hạch toán bảo hiểm xã hội trích theo lương người lao động

 

 

4. Tính thuế TNCN phải nộp ( nếu có)

Khi trừ số thuế TNCN phải nộp vào lương của nhân viên:

Có TK 3335: Thuế TNCN.

Nợ TK 334: Tổng số thuế TNCN khấu trừ.

Khi nộp tiền thuế TNCN:

Có TK 1111, 1121.

Nợ TK 3335 : số Thuế TNCN phải nộp.

 

Các trường hợp hạch toán khác

Khi tính tiền BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn,. . .) phải trả cho nhân viên

– Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3383).

– Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341).

a/ Khi nhận được tiền của Cơ quan BHXH trả cho DN

– Nợ TK 111, 112.

– Có TK 3383.

b/ Khi trả tiền chế độ BHXH cho nhân viên (thai sản, ốm đau, tai nạn …)

– Nợ TK: 334.

– Có TK 111, 112.

Lưu ý: Điều kiện để đưa chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý, những giấy tờ, thủ tục cần thiết.

 

Hạch toán bảo hiểm xã hội trích theo lương người lao động

Hạch toán bảo hiểm trích theo lương người lao động 2021

 

Các chứng từ sử dụng

Việc hạch toán tiền lương là một công việc đòi hỏi độ chính xác cao. Các chứng từ mà kế toán cần phải lưu ý bao gồm:

– Bảng chấm công.

– Bảng thống kê khối lượng sản phẩm.

– Đơn giá tiền lương theo sản phẩm.

– Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc.

– Hợp đồng giao khoán.

– Danh sách người lao động theo nhóm lao động thời vụ.

– Bảng lương đã phê duyệt.

– Phiếu chi/ UNC trả lương.

– Phiếu lương từng cá nhân.

– Bảng tính thuế TNCN.

– Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN.

– Các quyết định lương, tăng lương, quyết định thôi việc, chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng.

– Các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về hạch toán bảo hiểm xã hội trích theo lương người lao động. Hy vọng bài viết sẽ mang lại nguồn thông tin cần thiết cho các bạn kế toán và doanh nghiệp. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.   

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT