Kết chuyển lãi lỗ đầu năm là công việc mà kế toán phải thực hiện kết chuyển số dư đầu năm. Từ TK 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước”. Hay còn gọi là hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm. Cụ thể cách kết chuyển ra sao, có những điều gì cần lưu ý, hãy cùng bePro.vn tìm hiểu bài viết sau nhé! 

Kết chuyển lãi lỗ là gì?

Cuối mỗi kỳ kế toán năm, DN phải xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của DN. Thông tư 200 quy định doanh nghiệp phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trên tài khoản 911. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả HĐSX, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. Theo đó, cuối mỗi một kỳ kế toán doanh nghiệp sẽ phát sinh kết quả HĐKD. Là Doanh nghiệp có lãi hoặc bị lỗ để làm cơ sở cho các năm tài chính tiếp theo. Và việc doanh nghiệp cộng lãi hoặc trừ lỗ vào năm tài chính tiếp theo đó gọi là kết chuyển lãi lỗ.

Kết chuyển lãi lỗ đầu năm - khái niệm và cách hạch toán

Kết chuyển lãi lỗ – khái niệm và cách hạch toán

 

Kết cấu tài khoản 421

Bên Nợ:

– Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Trích lập các quỹ của doanh nghiệp.

– Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu.

– Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Bên Có:

– Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.

– Số lỗ của cấp dưới được cấp trên cấp bù.

– Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.

 

Tài khoản 421 có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có

– Số dư bên Nợ:Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.

– Số dư bên Có: Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2

Kết chuyển lãi lỗ đầu năm - khái niệm và cách hạch toán

Khái niệm và cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ

 

Tài khoản 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: 

Phản ánh kết quả hoạt động KD, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các năm trước. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211. Khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán. Và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.

Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212. “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước”.

Tài khoản 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 

Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay.

 

Phương pháp hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ là dựa trên TK 421. TK 421 có 2 tài khoản cấp 2:

4211: lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

4212: lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

Để xác định được lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Các bạn sẽ dựa vào số dư TK 4212 trên cân đối số phát sinh của năm trước, cụ thể là:

Kết chuyển lãi lỗ đầu năm - khái niệm và cách hạch toán

Kết chuyển lãi lỗ đầu năm – khái niệm và cách hạch toán

– Nếu TK 4212 có số dư bên nợ thì Doanh nghiệp Lỗ. Kết chuyển lỗ, kế toán ghi:

Nợ TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

Ví dụ: Năm 2019 trên bảng cân đối số phát sinh TK 4212 có số dư bên nợ là : 15,000,000. Như vậy có nghĩa là năm 2019 Doanh nghiệp lỗ 15,000,000đ. Vì năm 2019 số tiền Lỗ là của năm nay. Nên sẽ có số dư bên Nợ TK 4212. Nhưng sang năm 2020 thì số tiền Lỗ ấy sẽ là của năm trước. Nên sẽ có số bên bên Nợ TK 4211.Chính vì thế nên sang đầu năm 2015 kế toán hạch toán lỗ như sau:

Nợ TK 4211: 15,000,000

Có TK 4212: 15,000,000

 

Nếu TK 4212 có số dư bên có thì Doanh nghiệp lãi. Kết chuyển lãi, kế toán ghi:

Nợ TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

Có TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Ví dụ: Năm 2019 trên bảng cân đối số phát sinh TK 4212 có số dư bên có là: 30,000,000. Và TK 4211 có số dư bên nợ là: 10,000,000. Như vậy có nghĩa là năm 2018 DN lỗ 10,000,000 và sang năm 2014 DN lãi 30,000,000. Vì thế nên sang đầu năm 2019 kế toán hạch toán lãi như sau:

Nợ TK 4212: 10,000,000

Nợ TK 4211: 10,000,000

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ của BePro.vn về cách kết chuyển lãi lỗ đầu năm. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến công ty dịch vụ kế toán bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé! 

 

Thẻ: #hachtoan

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT