Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất được Bộ Tài Chính hướng dẫn. Cụ thể các nội dung này sẽ được thể hiện ra sao và cần lưu ý nội dung nào. Hãy cùng dịch vụ kế toán tphcm bePro.vn tìm hiểu bài viết sau nhé! 

 

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Dựa theo các quy định như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Thì chúng ta có thể hiểu thuế TNDN như sau:

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất theo Bộ Tài Chính

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất theo Bộ Tài Chính

 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 

Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. 

Các khoản thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản. Và thu nhập từ quyền sở hữu, sử dụng tài sản,chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản. Các thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ, hoàn nhập các khoản dự phòng. Thu khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được. Hoặc thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ. Khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác. Kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

 

Thu nhập được miễn thuế

– Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

– Các thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

– Và từ việc thực hiện HĐ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm. Đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.

– Thu nhập từ DN dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. Chính phủ quy định tiêu chí, điều kiện xác định DN dành riêng cho NLĐ là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV.

– Các thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho các đối tượng đặc biệt. Bao gồm người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

– Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật này.

– Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động không kinh doanh. Như giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất theo Bộ Tài Chính

Luật thuế TNDN mới nhất theo Bộ Tài Chính

 

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trừ trường hợp quy định đối với doanh nghiệp nước ngoài dưới đây.

Ngoài ra, kỳ tính thuế TNDN theo từng lần phát sinh thu nhập. Áp dụng đối với doanh nghiệp nước ngoài được quy định: 

– Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú.

– Các DN nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

 

Phương pháp tính thuế

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam. Thì được trừ số thuế thu nhập đã nộp. Nhưng tối đa không quá số TNDN phải nộp theo quy định của luật này.

Phương pháp tính thuế đối với DN quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Ðiều 2 của luật này. Được thực hiện theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định của Chính phủ.

 

Nơi nộp thuế

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Thì số thuế được tính nộp theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có trụ sở chính. Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất theo Bộ Tài Chính

Luật thuế TNDN mới nhất theo Bộ Tài Chính

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công thức chung tính thuế TNDN như sau:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế TNDN phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KHCN) x thuế suất thuế TNDN

 

Kết luận: 

 

Trên đây là bài tham khảo của bePro.vn về luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Và các điểm nội bật trong bộ luật này theo quy định của pháp luật mới nhất. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé. 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT