Luật thương mại 2005 hiện là Luật thương mại mới nhất 2021 đang có giá trị hiệu lực. Luật điều chỉnh mọi hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hãy cùng dịch vụ kế toán tphcm bePro.vn tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

 

Phạm vi điều chỉnh Luật Thương Mại 2005

Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và thực hiện ngoài lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Trong trường hợp các bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật này.

Hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này.

Hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân. Thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật này.

 

Luật thương mại 2005 và những nguyên tắc cơ bản của luật 

Luật thương mại 2005 và những nguyên tắc cơ bản của luật

 

Đối tượng áp dụng

  1. Thương nhân hoạt động thương mại theo quy định tại Điều 1 của Luật thương mại 2005.
  2. Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại.
  3. Căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật này đối với cá nhân hoạt động một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

 

Áp dụng Luật thương mại 2005 và pháp luật có liên quan

– Hoạt động thương mại phải tuân theo Luật thương mại và pháp luật có liên quan.

– Hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của luật đó.

– Và không được quy định trong Luật thương mại và trong các luật khác thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.

 

Áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán thương mại quốc tế

– Trường hợp điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng pháp luật nước ngoài. Tập quán thương mại quốc tế hoặc có quy định khác với quy định của Luật này. Thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

– Các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài được thoả thuận áp dụng pháp luật nước ngoài. Tập quán thương mại quốc tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế đó. Không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

 

Luật thương mại 2005 và những nguyên tắc cơ bản của luật 

Luật thương mại 2005 và những nguyên tắc cơ bản của luật

 

Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thương mại

  1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thương mại.
  2. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước. Về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại cụ thể được quy định tại Luật này.
  3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước. Về các hoạt động thương mại trong lĩnh vực được phân công.
  4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước. Về các hoạt động thương mại tại địa phương theo sự phân cấp của Chính phủ.

 

 

Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại.

Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại.

Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại.

– Các bên có quyền tự do thỏa thuận không trái với các quy định của pháp luật. Thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyền đó.

– Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện. Không bên nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào.

Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, các bên được coi là mặc nhiên áp dụng thói quen. Trong hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên đó. Mà các bên đã biết hoặc phải biết nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại

Trường hợp pháp luật không có quy định. Các bên không có thoả thuận và không có thói quen đã được thiết lập giữa các bên. Thì áp dụng tập quán thương mại nhưng không được trái với những nguyên tắc quy định trong Luật này và trong Bộ luật dân sự.

 

Luật thương mại 2005 và những nguyên tắc cơ bản của luật 

Luật thương mại và những nguyên tắc cơ bản của luật

 

Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng

  1. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực. Cho người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ mà mình kinh doanh. Và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó.
  2. Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại phải chịu trách nhiệm về chất lượng. Và tính hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh.

Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại

Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật. Theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản.

 

Kết luận: 

Vừa rồi là những chia sẻ về luật thương mại 2005 và những nguyên tắc cơ bản của luật. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế trọn gói bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé. 

 

Thẻ: #luat

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT