Nghị định là gì – Cơ quan ban hành và hiệu lực nghị định ra sao. Trong bài viết này, công ty dịch vụ kế toán bePro.vn sẽ giải đáp cho các bạn khái niệm về nghị định là gì một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

 

Nghị định là gì?

Nghị định là một trong những loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Chủ thể có thẩm quyền ban hành chủ yếu ở đây là Chính phủ. Ban hành ra để giải thích, hướng dẫn luật hoặc những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội. Mà chưa có quy định của pháp luật để điều chỉnh.

Đồng thời Nghị định còn quy định các quyền và những vụ của công dân được hưởng theo nội dung của Hiến pháp và Luật.

 

Nghị định là gì - Cơ quan ban hành và hiệu lực nghị định

Nghị định là gì – Cơ quan ban hành và hiệu lực nghị định

 

Phân biệt Luật – Nghị định- Nghị quyết – Thông tư

Luật là văn bản có giá trị cao sau Hiến Pháp và do Quốc hội ban hành.

Nghị quyết là hình thức văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản.

Sau khi được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến. Hay ý định của một cơ quan, tổ chức về một vấn đề nhất định. Nghị quyết là hình thức văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành.

Thuộc phạm vi quản lý của một ngành nhất định. Có thể nói thông tư dùng để hướng dẫn nghị định, do cấp bộ, bộ trưởng ký ban hành.

 

Cơ quan ban hành nghị định

Hiện nay theo quy định tại điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định. Chính phủ là chủ thể duy nhất có quyền ban hành ra Nghị định. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ở nước ta. Trực tiếp quyền hành pháp, dưới Chính phủ còn có các bộ và cơ quan ngang bộ. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thì có thể thấy Chính phủ là cơ quan duy nhất có quyền ban hành Nghị định.

 

Nghị định là gì - Cơ quan ban hành và hiệu lực nghị định

Nghị định là gì – Cơ quan ban hành và hiệu lực nghị định

 

 

Mục đích ban hành nghị định là gì

Nghị định của Chính phủ được ban hành để quy định các vấn đề sau đây:

Quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, lệnh và quyết định của Chủ tịch nước.

Quy định các biện pháp cụ thể để thực hiện chính sách kinh tế, xã hội. Quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, đối ngoại,…  Chế độ công vụ, cán bộ, công chức, dân tộc, tôn giáo, văn hoá. Quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ.

Quy định những vấn đề cần thiết 

Nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật. Hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Việc ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

 

Hiệu lực của nghị định

Căn cứ Điều 151 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về hiệu lực. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật.

Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó. Nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua. Hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương. Không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật. Của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật. Của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

 

Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 

Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành. Đồng thời phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành. Và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng. Đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

 

Nghị định là gì - Cơ quan ban hành và hiệu lực nghị định

Khái niệm nghị định và Cơ quan ban hành và hiệu lực nghị định

 

Nghị định có phải là văn bản dưới luật không?

Trước tiên phải khẳng định Nghị định do Chính phủ ban hành là văn bản có giá trị pháp lý dưới luật.

– Căn cứ vào việc Nghị định được ban hành để nhằm giải thích chi tiết nội dung của Luật, Nghị quyết, pháp lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Triển khai thi hành Hiến pháp, luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội…

Là giải thích, triển khai thực hiện các văn văn quy phạm pháp luật đã được ban hành. Và phát sinh hiệu lực trước đó.

– Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Thì Nghị định của Chính phủ là văn bản dưới:

+ Hiến pháp do Quốc hội ban hành.

+ Luật, Nghị quyết do Quốc hội ban hành.

+ Pháp lệnh, Nghị quyết do UBTVQH ban hành.

+ Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

 

Kết luận:

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về nghị định là gì – Cơ quan ban hành và hiệu lực nghị định. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé. 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

BÀI VIẾT MỚI NHẤT